Bacaan Popular

Sabtu, 13 Julai 2013

Lailatul QadarAlhamdulillah... kita sudah berada dalam bulan Ramadhan.....Mari kita terus menghayati Lailatulqodr......

Berikut adalah terjemahan kasar daripada salah satu kitab.

Dan telah berkata Sufyaan Ath-Thauriyy rah.a.. (mafhumnya)...: Berdo'a pada lailatulqodr itu lebih dicintai olehku daripada bersolat. Katanya lagi... (mafhumnya)..: Dan apabila adalah ia membaca (Al-Quran) dan berdo'a dan bersungguh-sungguh cenderung dan tawajjuh kepada Allah s.w.t. di dalam do'a dan permintaan / permohonan , moga-moga dimuwafaqot (dipersetujui). Dan murodnya (yang dikehendaki) :

Bahawa memperbanyakkan do'a adalah lebih afdhal daripada bersolat yang tidak banyak do'a di dalamnya. Dan kiranya ia membaca (Al-Quran) dan juga berdo'a maka ini adalah lebih aula dan lebih baik (ahsan).

Dan ketahuilah bahawasanya al-qiyam (berdiri / bersolat) dan al-qira'ah (membaca Al-Quran) mestilah dalam keadaan bertadabbur dan berdo'a dan bertafakkur dan bertartil sebagaimana yang telah dilakukan oleh Rasulullah s.a.w. Kerana Baginda s.a.w. adalah ia bertahajjud pada malam-malam Ramadhan dan membaca (qira'ah) dengan secara murottalah (membaca secara tartil , pelan-pelan dan memperhatikan dan memperindahkan serta merapikan tajwidnya) dan mutarossil (secara perlahan-lahan dan tidak tergesa-gesa serta penuh tertib). Dan inilah yang merupakan afdhalul a'mal ('amal yang paling afdhal) dan 'amal yang paling sempurna (akmal) pada malam-malam sepuluh yang akhir (dalam bulan Ramadhan), dan juga pada waktu-waktu yang lain.

Telah berkata Asy-Sya'biyy rah.a. ...(mafhumnya)....:

Lailatulqodri nahaaruhaa kalailihaa (Malam Al-Qadr itu, siangnya samalah seperti malamnya).

Dan telah berkata Al-Imam Asy-Syafi'iy rah.a.... (mafhumnya)....: Adalah mustahab (disukai) bahawa seseorang itu bersungguh-sungguh dalam ber'amal pada siang hari lailatulqadr sebagaimana dia bersungguh-sungguh ber'amal pada malam harinya. Dan berdasarkan inilah maka adalah dituntut / dikehendaki supaya sungguh-sungguh ber'amal (istihbabul ijtihad) pada keseluruhan masa sepuluh terakhir Ramadhan, siangnya dan malamnya !!!

Begitulah yang telah dijelaskan oleh Ibnu Rojab rah.a.

Dan telah berkata Ibnul Munzir rah.a.....(mafhumnya)...:

[MAN QOOMA LAILATALQODRI KUFFIRAT 'ANHU KABAAIRUZZUNUUBI WA SOGHOOIRUHAA] Barangsiapa qiyam / berdiri (dalam 'ibadah / solat) pada malam Al-Qadr, maka dihapuskan / dikifaratkan daripadanya akan dosa-dosa besarnya (kabairuzzunub) dan juga dosa-dosa kecilnya (soghoiruzzunub).Begitulah terjemahan kasarnya.

ALLAAHUMMA WAFFIQNAA LI SABIILITTOO'AH, WA THABBIT NAA'ALATTIBAA' ISSUNATI WAL JAMAA'AH, WA LAA TAJ'ALNAA MIMMAN 'AROFAL HAQQO WA ADHOO'AH !!!

[Mafhumnya: YA ALLAAH TAUFIQKANLAH KAMI PADA JALAN TA'AT, DAN TATHBITKANLAH (TEGUHKANLAH) KAMI DI ATAS ITTIBA' (IKUT) AS-SUNNAH DAN AL-JAMA'AH, DAN JANGANLAH ENGKAU JADIKAN KAMI TERMASUK GOLONGAN YANG MENGENAL AKAN AL-HAQ TETAPI MENYIA-NYIAKANNYA !!].

Semoga kita sama-sama mengambil i'tibaar.


kredit: Al-faqiiru ilallaah


Salam Ukhuwah..~

Tiada ulasan:

Catat Ulasan