Bacaan Popular

Isnin, 31 Januari 2011

Ilmu Islam ibarat sebatang pokok


Ilmu Islami adalah ibarat sebatang pokok yang tumbuh rendang menghasilkan bunga dan buah yang cantik dan ranum. Akarnya subur ibarat akidah tauhid yang mantap. Batangnya teguh ibarat amalan ibadah yang berterusan. Dahan dan rantingnya subur ibarat syariah dan fiqah yang sifatnya berkembang. Dan bunga serta buahnya yang cantik dan ranum ibarat akhlak yang menjadi suluh hidup manusia.

Akidah adalah asas utama dalam beragama. Akidah tauhid memberikan asas tasawur mengenai konsep keesaan dan kesatuan. Akar yang subur dengan baja rohaniah yang berkualiti menyebabkan batang pohon menjadi kuat dan teguh. Kekuatan amal dan ibadah mengukuhkan lagi akar tauhid. Solat umpamanya menjadikan manusia berjiwa rukuk dan sujud. Asas ini penting supaya jiwa hamba mampu mencegah manusia melakukan fahsya’ (kekejian) atau kemungkaran.

Ruh al-solat apabila menjadi sandaran dalam kehidupan menyebabkan manusia ingin fokus dalam kerja (khusyuk), mempunyai daya kepimpinan dan kepengikutan yang baik (imam dan makmum), berdiri atas saf-saf yang tersusun rapi (daya kompetensi yang tinggi), terbina jiwa jemaah yang baik (kerja berpasukan) dan mohon keampunan dan barakah dari-Nya ( muhasabah dan natijah kerja yang berkualiti ).

Dalam disiplin ilmu Islami, apa pun cabang-cabang dan ranting-ranting yang menyubur tegak atas tapak akidah yang kuat (tauhid), dipertahankan oleh batang atau ibadah yang berterusan lalu lahir pandangan semesta yang Islami baik dalam perspektif sains dan teknologi, falsafah dan sejarah, ilmu-ilmu keterampilan yang bersifat high- tech dengan ilmu-ilmu kemanusiaan yang bersifat high-touch. Kecenderungan manusia dalam berilmu pada hari ini lebih banyak menumpu kepada aplikasi alat (teknologi) dan menjadikan mereka amat mekanistik dan kurang menumpukan kepada aplikasi peribadi (tingkah laku) yang menuntut adab dan kesantunan.

Apabila ilmu teradun dalam tunjangan aqidah yang mantap, tegak atas ibadah yang subur, mendahan dan meranting dalam cabang-cabang ilmu yang berkembang, pasti akan lahir akhlak yang terpuji. Inilah pedoman yang terbaik bagi manusia beriman supaya keimanan itu terpancar dalam lingkungan amal soleh. Ibarat sebatang pohon, ilmu berkembang dalam tasawur atau pandangan semesta yang tidak memisahkan faktor nyata dengan faktor ghaib.

Keyakinan kita kepada Allah sebagai faktor ghaibiyyat adalah mutlak. Tanda-tanda kebesaran Allah di alam ini dan di sekitar diri manusia adalah jawapan terbaik bahawa tanpa-Nya semua itu tidak akan wujud. Dan dari-Nya manusia mengatur dan menyusun serta mengolah kehidupan. Tanpa pedoman daripada Allah (wahyu) manusia akan kehilangan arah. Inilah sebahagian masalah yang berlaku di Barat dan juga sedang dijejaki oleh umat Islam iaitu ilmu hanya terbangun dengan faktor akal dan rasional semata-mata.

dikutip dari tulisan Prof Dr Sidek Baba

Salam Ukhuwah..~

6 PERKARA TERCELA AKIBAT BANYAK MAKAN


Diriwayatkan bahawa Nabi Yahya a.s pernah didatangi iblis yang membawa beberapa benda bergantungan pada badannya. Lalu Nabi Yahya bertanya: "Apakah benda yang bergantungan itu?" Jawab iblis; "Inilah syahwat yang aku pergunakan untuk menguasai dan menggoda manusia."Nabi Yahya kemudian bertanya: "Apakah yang ada pada syahwat itu?"


Jawab iblis: "Kadang- kadang dengan syahwat ini engkau kekenyangan lantas aku beratkan engkau daripada mengerjakan solat dan zikir." Nabi Yahya terus menjawab; "Demi Allah, selama- lamanya aku tidak akan memenuhi perut dengan makan hingga terlalu kenyang."

Terlalu banyak makan boleh menyebabkan pekerti tercela iaitu:-

1.Menghilangkan rasa takut kepada Allah daripada hati manusia.

2.Menghilangkan kasih sayang kepada makhluk daripada hati orang yang kenyang kerana menganggap orang lain kenyang seperti dia.

3.Kenyang boleh menyebabkan seseorang itu berat untuk taat beribadat.

4.Sewaktu mendengar kata-kata hikmah; orang yang terlalu kenyang tidak dapat menangkap dan merasakan kehalusannya.

5.Jika orang yang kenyang itu memberikan nasihat dan hikmah, maka apa yang dikatakan itu tidak dapat meresap ke dalam hati orang yang mendengarnya.

6.Terlalu kenyang boleh menimbulkan pelbagai penyakit.

Makanlah dari rezeki yang baik-baik

SAYID Qutub berkata: "Di sini al-Quran menujukan pembicaraannya khusus kepada orang-orang yang beriman. Ia mengharuskan mereka memakan makanan-makanan yang baik dan menyuruh mereka supaya bersyukur kepada Allah yang telah mengurniakan nikmat-nikmat itu kepada mereka.

Juga menerangkan jenis-jenis makanan yang diharamkan kepada mereka, iaitu makanan-makanan yang bukan dari jenis makanan-makanan yang baik yang dihalalkan dan mencela orang-orang Yahudi yang mempertikaikan mereka dalam perkara makanan-makanan halal yang baik dan makanan-makanan yang diharamkan Allah itu. Sedangkan perkara ini dijelaskan dalam kitab suci mereka sendiri yang ada pada mereka."

Firman Allah, Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar hanya kepada-Nya kamu menyembah.

Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas. (al-Baqarah: 172-173)

Firman Allah s.w.t.: Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar hanya kepada-Nya kamu menyembah.

Kata Syeikh al-Maghari, orang-orang musyrikin dan ahli kitab sebelum kedatangan Islam berpuak-puak dan berbagai-bagai jenis. Sebahagian mereka mengharamkan ke atas mereka sendiri perkara tertentu dan sebahagian yang lain di sisi yang lain pula dengan jenis makanan tertentu.

Begitu juga yang tersebar luas dalam masyarakat Nasara bahawa cara yang paling hampir untuk mendekatkan diri kepada Allah ialah dengan menyeksa diri dan mengharamkannya daripada semua kelazatan. Di samping itu, menghina tubuh badan dan yang membawa kepada kelazimannya.

Ini kerana mereka berpendapat bahawa Allah s.w.t. tidak reda kecuali dengan menghidupkan roh, akhirnya mereka mengharamkan banyak perkara yang baik. Golongan yang mengharamkannya sama ada paderi atau ahli ibadat mereka seperti pengharaman makan daging dan lemak binatang begitu juga ikan, telur dan susu pada sebahagian yang lain.

Semua hukum ini dibuat oleh ketua mereka yang tidak ada di dalam Taurat begitu juga tidak dinaqalkan daripada al-Masih a.s. Tetapi mereka mengambilnya daripada ahli penyembah berhala yang mereka mengharamkan banyak daripada makan yang baik dan elok dengan iktikad bahawa cara untuk mendekatkan kepada Allah s.w.t., tidak berlaku kecuali dengan mengazabkan diri dan meninggalkan habuan untuk jasad.

Sesungguhnya Allah s.w.t. menjadikan umat ini sebagai umat pertengahan yang terbaik dengan memberi jasad akan haknya dan roh juga akan haknya. Kemudian Allah s.w.t. halalkan bagi kami yang baik dan memerintahkan kami untuk bersyukur atas nikmat tersebu. Allah s.w.t. tidak menjadikan kami seperti tubuh yang tidak mempunyai apa-apa daya kekuatan dengan sebab tidak makan, makanan yang baik dan berzat begitu juga tidak menjadikan kami rohhaniyin iaitu dinisbahkan kepada jiwa semata-mata seperti para malaikat sebaliknya Allah s.w.t. menjadikan kita manusia yang sempurna.

Rezeki

Al-Sonhadji berkata: "Allah menyuruh orang-orang mukmin agar memakan daripada rezeki-Nya yang baik-baik, kemudian menyuruhnya berterima kasih, kalau benar-benar mereka menyembah Allah." Makanan yang baik-baik itu ada dua macam:

i. Baik pada mutunya.

ii. Baik kerana halal dimakan.

Makanan yang baik mutunya, memang diketahui oleh manusia. Selain makanan itu rasanya enak, ada pula mengandungi vitamin (khasiat). Adapun tentang makanan yang halal pula, adalah ketentuan yang ditetapkan oleh agama. Ada kalanya jenis makanan itu tidak bermutu tetapi halal.

Maka manusia diseru mengutamakan makanan yang bermutu (yang baik), baik dari segi kesopanan mahupun kesihatan serta halal pula dalam segi agama. Janganlah memakan makanan-makanan yang sangat rendah mutunya serta hina pula jenisnya apatah lagi yang menjijikkan, sedangkan makanan-makanan yang baik-baik amat banyak disediakan oleh Allah s.w.t. untuk manusia.

Firman Allah s.w.t: Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas. Bangkai memanglah dijijikkan oleh selera yang sihat.

Begitu juga darah di samping perakuan ilmu kedoktoran - setelah sekian lama diharamkan oleh al-Quran dan Taurat sebelumnya dengan perintah Allah - yang mengatakan bahawa bangkai dan darah mengandungi kuman-kuman dan bahan-bahan yang membahayakan kesihatan manusia.

Kita tidak mengetahui apakah kedoktoran moden telah menyelidik seluruh bahaya yang terkandung di dalam dan darah itu, atau di sana masih ada lagi sebab-sebab pengharaman yang lain yang belum diketahui manusia.

Adapun babi di sana ada segolongan manusia sekarang yang mempertikaikannya. Babi itu sendiri menjijikkan kepada tabiat manusia yang bersih dan betul. Walaupun ia diharamkan Allah sejak zaman dahulu lagi, namun baru sahaja ilmu manusia mengetahui bahawa di dalam daging babi, darahnya dan usus-ususnya terdapat sejenis cacing yang sangat merbahaya (iaitu cacing pita dan telur-telurnya yang keras).

Kini ada segolongan manusia yang berkata bahawa alat-alat pemasak moden telah melangkah maju dan membuat cacing-cacing pita dan telur-telurnya itu tidak lagi menjadi sumber bahaya kerana ia dapat dibasmikan dengan haba yang tinggi yang dapat disediakan oleh alat-alat pemasak yang moden itu.

Namun orang-orang ini lupa bahawa ilmu pengetahuan mereka kadang-kadang memerlukan kepada beberapa abad untuk mengenal pastikan sesuatu penyakit. Siapakah yang berani menjamin bahawa tidak ada lagi penyakit-penyakit yang lain yang ada di dalam daging babi yang belum diketahui manusia?

Tidakkah wajar kita memberi kepercayaan yang teguh kepada syariat Allah yang telah mendahului ilmu pengetahuan manusia selama 10 abad itu dan menyerahkan kata pemutus kepadanya, iaitu kita haramkan apa yang diharamkan-Nya dan kita halalkan apa yang dihalalkan-Nya kerana syariat adalah datang dari Allah yang Maha Bijaksana dan Maha Mengetahui.

Berkenaan dengan maksud tidak pula melampaui batas mempunyai empat pendapat:

i. Tidak melampaui kepada pemerintah dan menyamun. Inilah Pendapat Said bin Jubair dan Mujahid.

ii. Tidak melampau dan berlebih daripada had makannya. Inilah pendapat al-Hassan, Ikrimah, Qatadah dan al-Rubi.

iii. Tidak melampau dengan maksud tidak menghalalkan seperti yang diriwayatkan daripada Said bin Jubir dan Muqatil.

iv. Tidak melampau mengikut syahwatnya seperti kata al-Suddi.

Makna darurat dalam mengharuskan makan bangkai ialah ditakuti mudarat terhadap nyawa atau anggotanya.

Ditanya kepada Imam Ahmad tentang orang yang dalam kemudaratan (kebuluran) tidak mahu makan bangkai? Maka disebut daripada Masruq bahawa beliau berkata: "Siapa dalam kemudaratan (kebuluran) dan tidak mahu makan jika mati nescaya masuk neraka."

Adapun keadaan yang berhak dia makan, maka dinukilkan daripada Hanbal sekadar selamat daripada mati. Dinaqalkan daripada Ibn Mansur; dia makan dengan kadar yang dia rasa selamat. Yang zahir pada yang pertama bahawa ia tidak harus makan sehingga kenyang; inilah pedapat Abu Hanifah dan al-Syafii.

Sedangkan zahir pendapat yang kedua harus ialah makan sehingga kenyang inilah pendapat Imam Malik. Pendapat yang rajih (kuat) ialah pendapat yang pertama kerana darurat hendaklah dikadarkan mengikut kadarnya seperti yang terdapat di dalam Qawa`id Fiqhiyyah.

Iktibar dan pengajaran ayat:

• Penegasan Allah s.w.t berkenaan dengan makanan toyyib yang menepati dua perkara iaitu halal, suci atau bersih dan yang tidak memberi mudarat kepada pemakannya dititik beratkan dalam Islam.

• Sifat syukur kepada Allah s.w.t hendaklah diterjemahkan dalam kepatuhan ibadat kepada-Nya sahaja.

• Pengharaman Allah s.w.t. terhadap bangkai, khinzir dan darah mempunyai hikmah yang kadang-kadang di luar jangkauan manusia. Pun begitu bagi yang dalam keadaan darurat ia berlaku pengecualian.

• Allah menutup surah dengan sifat-Nya yang Maha Pengampun dan Penyayang yang memberi maksud pemurah Allah dan kasih sayang terhadap hamba-Nya. Syeikh Sya'rawi menafsirkan dengan panjang lebar kenapa Allah menutup dengan sifat tersebut pada ayat ini.

Salam Ukhuwah..~

KEPENTINGAN MENGHARGAI DAN BERSYUKUR


Hasan Al-Bashri ditanya tentang rahsia zuhudnya. Ia menjawab: “Aku tahu rezekiku tidak akan diambil orang lain, kerana itu, kalbuku selalu tenang. Aku tahu amal perbuatanku tidak akan dapat ditunaikan orang lain, kerana itu, aku sibuk mengerjakannya. Aku tahu Allah SWT mengawasiku, kerana itu, aku selalu merasa malu Dia melihatku dalam keadaan maksiat. Aku tahu kematian itu sudah menungguku, kerana itu, aku selalu menambah bekal untuk hari pertemuanku dengan Allah SWT."


Manusia itu diciptakan dengan sebaik-baik kejadian, sesempurna kesempurnaan seorang manusia yang diberi tugas besar sebagai Khalifah dimuka bumi ini. Allah SWT telah membekalkan kepada manusia keistimewaan-keistimewaan dan kelebihan berbanding dengan makhluk Allah yang lain.

1. Hargailah dan Syukurilah setiap sesuatu yang kamu miliki.

Ia tidak semestinya harta dan material, ia juga mencakupi kesihatan kita, usia kita yang masih hidup hingga hari ini, setiap hari masih ada makanan untuk kita makan, masih ada orang yang mahu menegur kita, masih ada orang yang mengucapkan "selamat pagi, atau salam sejahtera, atau assalamualaikum".

Syukurilah segala nikmat Allah dari sekecil-kecil yang selama ini tidak kita hiraukan seperti udara yang percuma, keupayaan membuang air kecil, deria anggota tubuh badan, dan sebagainya lagi yang tidak dapat kita sebutkan satu persatu, akan nikmat Allah pada makhluknya.

Adalah sangat mudah untuk menyebutkan perkara-perkara yang kita tidak miliki, tetapi, luangkanlah sedikit masa setiap hari untuk bersyukur sekurang-kurangnya pada 5 perkara yang kita perolehi pada hari ini. Ketika memikirkan 5 perkara ini, hayatilah betul-betul dan rasainya ke dalam perasaan kita.

Bayangkan seorang kanak-kanak kecil yang kamu kenali, yang kamu berikan hadiah atau makanan, tetapi kanak-kanak itu tidak menghargainya, membuangnya atau mengutuk pemberian kamu itu, adakah kebarangkalian untuk kamu membelikan lagi hadiah kepada kanak-kanak itu?

Bagaimana pula jika kanak-kanak itu menunjukkan perasan gembira dan suka pada pemberian kamu itu, mengucapkan terimakasih, menjaga dengan baik hadiah pemberian kamu, sering menunjukkan pada kamu hadiah itu setiap kali kamu berjumpa dengannya? Bagaimanakah pula kebarangkalian untuk kamu memberikan lagi hadiah kepada kanak-kanak itu?

Begitulah perbandingan antara Tuhan dan hamba-hambanya. Firman Allah: "Barangsiapa yang mensyukuri nikmatKu, maka Aku akan menambahkan lagi nikmat Ku kepadanya"

Oleh itu bersyukurlah, berterimakasihlah, dan Allah SWT akan menambahkan lagi apa yang kita ada.

Jika dalam Hukum Tarikan, kita belajar bahawa mewujudkan keinginan itu amat penting, maka dalam Hukum Kecukupan, kita mempelajari bahawa Mensyukuri dan Menghargai nikmat itu amat penting. Kedua-dua perkara ini saling berkait antara satu dengan yang lain.

2. Wujudkan suatu persekitaran, kekuatan atau vakum pada diri kita, dimana semua perkara yang baik sahaja berada disekeliling kita.

Jangan isikan hidup kita dengan perkara-perkara yang sebenarnya kita tidak betul-betul perlukan. Ini adalah pembaziran. Walau pun kamu seorang jutawan, tidak bermakna kamu boleh membazir. Ingat! Membazir adalah sifat syaitan dan perlu dijauhi.

Tanyalah diri setiap kali bila keluar berbelanja, adakah barangan yang ingin kita beli itu, benar-benar kita perlukan atau tidak. Kecukupan bukan bermakna diri kita penuh dengan barangan yang kita tidak perlukan. Kecukupan dalam hidup adalah dengan mencari dan memperolehi perkara-perkara dan pengalaman yang benar-benar berguna untuk diri kita. Contohnya membeli sesuatu barangan kerana kita diberitahu oleh kawan, bahawa kita perlu ada barangan tersebut. Mungkin bagi kawan kita, barangan itu memang berguna untuk dirinya, tetapi tidak pada kita. Maka elakkanlah perkara ini dari berlaku. Kenalpasti keinginan kamu!

Mulakan membersihkan persekitaran peribadi kamu, bilik kamu dari benda-benda yang tidak digunakan lagi atau yang tidak kamu perlukan. Isikan wardrobe kamu dengan pakaian-pakaian yang relevan dan kamu perlukan. Yang memang tidak akan kamu pakai, sedekahkan pada orang yang memerlukannya. Kemas meja kamu dari nota-nota atau kertas yang lebih merupakan sampah sahaja. Kemaskini dokumen-dokumen kamu dengan sistem fail yang tepat dan kemas. Bersihkan longkang dirumah kamu, atau kosongkan tong sampah kamu. Berdisiplinlah dengan hidup ini. Buang semua cara berbelanja yang membazir. Bebaskan pemikiran , cara bercakap, apa yang kamu percaya, tindakan-tindakan kamu, yang selama ini berasaskan tidak cukup dan tidak puas.

3. Bersedekah dan berderma.

Jadilah seorang yang pemurah. Kita sentiasa inginkan agar Allah SWT menunjukkan sifat PemurahNya pada kita, tetapi adakah kita seorang yang pemurah dengan kemampuan diri yang ada pada kita? Dalam Islam "Satu sedekah ganjarannya adalah Sepuluh kali ganda" maksudnya setiap satu sedekah yang ikhlas dari kita, maka Allah SWT akan membalas balik dengan sepuluh kali ganda dari apa yang kita sedekah.

Dalam Hukum Tarikan, amalan bersedekah amat disarankan kerana dengan bersedekah, kita menghantar frekuensi bahawa kita mempunyai lebihan wang, maka kita menarik tenaga kecukupan pada diri kita. Sedekah juga mengajar hati kita menjadi bersih, ikhlas, dan dapat menghayati dan memahami kesusahan orang lain. Maka jadilah dermawan. Senyum juga satu sedekah. Bersedekahlah dengan apa yang anda miliki, tidak semestinya wang. Anda juga boleh berdoa untuk kesejahteraan orang lain, menyedekahkan tenaga dan sebagainya dengan ikhlas.

Rezeki dalam bentuk apa juapun adalah tenaga, sebagaimana yang kita semua faham bahawa seluruh alam ini, termasuk diri kita, adalah terdiri dari zarah-zarah atom yang merupakan tenaga. Tenaga bergetar dan bergerak dalam satu aliran-aliran yang tersendiri.

Cuba kita lihat pergerakkan udara (angin) dalam sebuah bilik yang tertutup, hanya tingkapnya sahaja yang terbuka. Kebarangkalian untuk angin mengalir masuk melalui tingkap adalah amat sedikit walaupun masih ada cukup udara dan oksigen. Sekarang, kita buka pintu bilik itu, anda akan dapat rasakan angin bertiup mula masuk melalui tingkap itu dan keluar melalui pintu kerana sudah ada aliran untuk udara keluar masuk.

Begitu juga lah dengan rezeki dan kecukupan diri kita. Rezeki akan datang melimpah-ruah andainya kita sedia berkongsi apa yang kita perolehi (bersedekah/murah hati) dengan orang lain. Tidak semestinya wang, ilmu juga jika disimpan, tidak diamalkan dan tidak disampaikan, ianya tidak akan bertambah malah menjadi semakin malap.

4. Maafkan semua perkara yang menyakitimu.

Bebaskan hatimu dari dendam. Apabila kamu masih menyimpan kemarahan, tidak kira atas alasan apa pun, sebenarnya, kamu hanya menyakiti dirimu, bukan menyakiti orang yang kamu marahi. Dendam dan marah hanyalah membuatkan kita sentiasa hidup pada hari semalam, dimana hari kita berasa disakiti ini hanya akan menyulitkan kita untuk maju ke hadapan dan memiliki masa depan yang baik.

Maafkan sesiapa yang telah melukakan kamu, bersalah denganmu. Luangkanlah dalam 10 minit sehari dengan mengucapkan:

"Aku maafkan dan bebaskan ..... dan aku harap mereka bahagia dan mereka akan pergi dari ku."

Antara kebaikan yang akan anda rasai apabila memaafkan seseorang:

1.Hati akan menjadi bersih/suci

2.Fikiran menjadi tenang

3.Penyakit rohani dan jasmani mudah sembuh

4.Wajah lebih cantik/tampan kerana wajah adalah cermin hati

5.Suntikan hidayah akan memasuki jiwa anda

6.Rezeki akan dipermudahkan dan mula melimpah ruah

7.Mula dapat merasai kehadiran kasih sayang yang banyak dari berbagai sudut

8.Diri akan menjadi lebih produktif kerana anda lebih bertenaga dan bersemangat

9.Doa cepat dimakbulkan

10.Kemampuan tenaga zahir dan batin akan meningkat

Praktikkan cara-cara ini, semoga akan dapat menukar minda kita kepada manusia yang berfikiran Serba Cukup. Dengan mengamalkan Hukum Kecukupan ini, semoga Hukum Tarikan akan mudah dimanifestasikan. Semoga kita semua beroleh Rahmat dan Petunjuk dari Allah S.W.T sentiasa.

Hidup ini adalah indah, apabila kita benar-benar bersyukur. Segalanya terletak pada hati/perasaan dan fikiran/minda kita. Kita harus melihat pemberian Allah SWT dengan mata rohani, sehingga mampu merasakan kekayaan rohani yang kita miliki. Keselamatan, kesihatan, ketenangan, keyakinan iman dan banyak lagi lainnya adalah kekayaan rohani yang sangat mahal harganya. Allah SWT tidak pernah melupakan hamba-hamba-Nya, manusialah yang lupa kepada-Nya kerana sedikit sekali manusia yang bersyukur kepada pencipta-Nya.

Sabda Rasullullah S.A.W : "Pada anggota manusia itu, ada seketul daging, jika baik daging itu, maka akan baiklah seluruh jasadnya. Ketahuilah bahawa yang dimaksudkan dengan daging itu adalah hati/perasaan".

credit to: taalidi@yahoo.com

Salam Ukhuwah..~

MAKAN DALAM...JANGAN MARAH


Malam pasangannya siang,
Jaga pasangannya tidur,
Rajin pasangannya malas,
Dan lelaki pasangannya perempuan.

Kerana perempuan adalah
pasangan kepada lelaki,
maka Allah telah menciptakan bentuk badan wanita
itu dapat memikat hati lelaki.

Bila berkata tentang terpikat,
maka ia ada hubung kait dengan nafsu.
Jika ia ada hubungkait dengan nafsu,
ianya ada hubungan pula dengan bisikan syaitan.

Jadi untuk mengawal nafsu, mestilah dikawal dengan iman.
Untuk mendapatkan iman mesti menurut perintah
Allah dan RasulNya dan menjauhi laranganNya.

Pada mata lelaki, perempuan ini adalah simbol.
Simbol apa, semua orang tahu.
Orang lelaki mempunyai imaginasi yang nakal jika
tidak dikawal dengan iman.
Maka mata lelaki ini selalu menjalar
apabila terlihat seorang perempuan.

Setiap bentuk badan seorang
perempuan boleh dihayati oleh seorang lelaki
dengan berbagai-bagai tafsiran nakal nafsu.
Apabila seorang lelaki terlihat seorang
perempuan, maka perkara pertama yang akan
dilihatnya ialah rambut wanita berkenaan.
Maka akan ditafsirlah berbagai2 cara oleh
seorang lelaki akan rambut wanita berkenaan.

Oleh kerana itulah wanita wajib menutup rambutnya.
Apabila rambut wanita itu telah ditutup, maka
mata lelaki itu akan turun ke bawah melihat
bentuk lehernya,
maka wajiblah wanita itu menutup lehernya.
Maka mata lelaki itu akan turun lagi
melihat bentuk payu daranya,
maka wanita itu berkewajipanlah menutup bentuk
payu daranya dengan melabuhkan tudungnya.

Setelah itu mata lelaki akan
turun lagi melihat
bentuk ramping pinggangnya,
maka labuhkanlah pakaian supaya tidak ternampak
bentuk pinggangnya,
maka mata lelaki itu akan melihat pula akan
bentuk punggungnya,
maka wajiblah wanita itu membesarkan pakaiannya
agar bentuk punggung tidak kelihatan, dan
lelaki itu akan pula melihat bentuk pehanya,
maka janganlah sesekali wanita itu memakai kain
yang agak ketat sehingga terlihat bentuk
pehanya walau sedikit,
maka akan dilihat lagi oleh lelaki itu akan
bentuk kakinya pula,
maka janganlah wanita itu berseluar, kerana
terus-terang pihak lelaki bercakap, walau
muslimah itu bertudung labuh, berbaju labuh,
jika beliau memakai seluar,walau nampak besar
sedikit, nafsu kami lelaki akan terusik secara
sepontan, entah tak tahu Kenapa?

Mata lelaki ini nakal, setelah tidak ternampak
akan bentuk kakinya,
maka akan dilihatlah pula akan mata lelaki itu kepada kakinya,
maka wajiblah wanita itu untuk menolong lelaki
itu tidak berdosa, menutup kakinya dengan
melabuhkan kain, atau memakai stokinyg warnanya
jangan sesekali berwarna kulit perempuan,
maka mata lelaki ini akan kembali ke atas,
akan melihat pula bentuk tangan wanita itu,
maka tolonglah wahai muslimah, agar melabuhkan
tudung menutupi bentuk tangannya yang indah pada pandangan lelaki.

Maka wahai lelaki,
janganlah pula kamu melihat mukanya,
kerana ia akan menimbulkan fitnah, kecuali jika
kamu wahai lelaki, ingin meminangnya.
Jika wanita itu cukup soleh, takut mukanya yang
cantik akan menimbulkan fitnah,
maka berpurdahlah kamu,
jika itu lebih baik untuk kamu.

Tetapi mata lelaki ini ada satu lagi jenis
penyakit,iaitu mata
lelaki itu akan tertangkap dengan sepontan jika
ia terlihat warna yang menyerlah atau terang
jika ianya berada pada perempuan.

Maka oleh itu wahai perempuan, tolonglah jangan
memakai pakaian yang warnanya terang-terangan sangat.
Jika hendak pakai pun, pakailah untuk suami.
Itulah wahai muslimah, jika anda semua ingin tahu
apakah dia mata lelaki itu, dan perlu
diingatkan, jika semua aurat telah ditutup,
jangan anggap tugas kita telah selesai, perlulah
pula kita menjaga kehormatan diri masing2,
jangan keluar seorang2,keluarlah dengan
mahram, atau keluarlah sekurang2nya 3 wanita agar
tidak diganggu gangguan luar, mata lelaki pula
janganlah menjalar langsung kepada muslimah,
walau muslimah itu telah menutup aurat,
insyaAllah selamat dunia akhirat.

Seperti firman Allah,"Dan tundukkanlah pandanganmu
dan jagalah kemaluanmu".
Dunia sekarang telah banyak yang cacat celanya,
sehingga ketaraf seseorang yang memakai tudung
masih beliau tidak menutup aurat, dan pada kaum
lelaki, mata kamu itu wajib untuk tidak
mencuri2 melihat wanita muslimah, kerana ia
dilarangi oleh Allah SWT.

Ingat-ingatkanlah wahai muslimin muslimat.
Sekilau-kilau berlian paling menarik untuk dicuri..
Seindah-indah ciptaan adalah yang paling sukar untuk dijaga…


Salam Ukhuwah..~

TERNYATA HIDUP INI INDAH


1.Ada seseorang ketika ingin melamar pekerjaan, ternampak kertas di lantai kemudian memungutnya dan membuangnya kedalam tong sampah. Hal tersebut ternampak oleh penemuramah pekerjaan, dan dia pun mendapatkan pekerjaan tersebut.

*Ternyata untuk memperolehi penghargaan itu cukup mudah, hanya dengan memelihara tabiat yang baik.

2.Ada seseorang menjadi pekerja di kedai basikal. Suatu hari ada seseorang mengantarkan basikal yang rosak untuk diperbaiki di kedai basikal tersebut.Setelah memperbaiki basikal tersebut, pekerja tadi juga membersihkan basikal tersebut hingga bersih mengkilat.rakan sekerja yang lain mentertawakan akan perbuatannya itu. Keesokan hari, pemilik basikal tersebut mengambil basikalnya, dan pekerja tadi pun diambil bekerja dengannya.

*Ternyata untuk menjadi orang yang berhasil itu cukup mudah, hanya dengan memiliki inisiatif sedikit.

3.Seorang budak berkata kepada ibunya:'Ibu hari ini kelihatan sangat cantik'.

Ibunya bertanya:'Mengapa?'. Budak tersebut menjawab:'Kerana hari ini ibu tidak marah-marah'.

*Ternyata untuk menjadi cantik itu cukup mudah, hanya perlu tidak marah-marah.

4.Seorang Jurulatih bola berkata kepada muridnya:'Jika sebuah bola terjatuh kedalam semak,bagaimana cara mencarinya?'.

Ada yang menjawab:'cari mulai dari bagian tengah'.
Ada yang menjawab:'cari didalam bagian semak'.
Ada yang menjawab:'cari di bagian semak yang tinggi'.

Jurulatih memberi jawapan yang paling tepat:'Setapak demi setapak,cari dari ujung semak sebelah sini hingga ujung semak sebelah sana'.

*Ternyata jalan menuju keberhasilan itu cukup mudah, hanya melakukan segala sesuatu setahap demi setahap secara berurutan, jangan melangkau.

5.Seorang petani menyuruh anaknya setiap hari bekerja dengan rajin di ladang. Kawannya berkata:'Tidak perlu menyuruh anakmu bekerja dengan keras. Tanamanmu tetap akan tumbuh subur'. Petani menjawab:'Aku bukan sedang menyuburkan tanamanku, tapi aku sedang membina anakku.

*Ternyata membina seorang anak itu cukup mudah, hanya membiarkan dia rajin bekerja.

6.Katak yang tinggal di sawah berkata kepada katak yang tinggal di tepi jalan:'Tempat tinggal mu terlalu berbahaya,tinggallah denganku'. Katak di tepi jalan menjawab:'Aku sudah biasa, malas untuk berpindah'.Beberapa hari kemudian katak 'sawah' menjenguk katak 'tepi jalan', dan menemukan katak 'tepi jalan' tersebut mati dilindas kereta yang lalu.

*Ternyata cukup mudah mengengam nasib kita sendiri, hanya dengan menghindari rasa malas saja.

7.Ada segerombolan orang berjalan di padang pasir, semua berjalan dengan berat sangat menderita. Hanya seorang yang berjalan dengan penuh gembira. Mereka bertanya:'Mengapa engkau gembira?'. Dia menjawab sambil tertawa:'Kerana barang yang kubawa hanya sedikit'.

*Ternyata untuk memperolehi kegembiraan itu cukup mudah, hanya tidak serakah dan secukupnya saja. You are what you think about. Beware of your mind.

Salam Ukhuwah..~

Ahad, 30 Januari 2011

RENUNGAN BUAT SUAMI YANG RASA ISTERINYA KUAT BERLETERAda tak isteri yang tidak berleter? Susah menemukannya. Bahkan isteri Khalifah sehebat Umar bin Khatab pun sama.Seorang lelaki berjalan tergesa-gesa menuju kediaman khalifah Umar bin Khatab.Dia ingin mengadu pada khalifah, tak tahan dengan leteran isterinya. Begitu sampai di depan rumah khalifah,lelaki itu terkejut. Dari dalam rumah terdengar isteri Umar sedang berleter, marah-marah. leteran isteri khalifah melebihi leteran isterinya yang akan diadukannya pada khalifah Umar.

Tapi, tak sepatah katapun terdengar keluhan dari mulut khalifah. Khalifah Umar diam saja, mendengarkan istrinya yang sedang gundah. Akhirnya lelaki tersebut mengurungkan niatnya, membatalkan pengaduan isterinya kepada khalifah Umar. Apa yang membuat seorang Umar bin Khatab yang disegani kawan maupun lawan, berdiam diri saat istrinya berleter? Mengapa dia hanya mendengarkan, padahal di luar sana, dia selalu tegas pada siapapun?. Umar berdiam diri karena ingat 5 hal.Apakah 5 hal tersebut?.

1. Isteri sebagai benteng Penjaga Api Neraka

Kelemahan lelaki ada di mata. Jika dia tidak boleh menundukkan pandangannya, niscaya panah-panah syaitan akan terkena pada matanya,membidik tubuh-tubuh yang elok di sekelilingnya. Panah yang tertancap membuat darah bergolak, membangkitkan raksasa dalam dirinya. Sang raksasa dapat melakukan apapun demi terpuasnya satu hal, syahwat. Adalah sang isteri yang selalu berada di sisi, menjadi ladang bagi laki-laki untuk menyemai benih, menuai buah di kemudian hari. Isteri adalah tempat dia mengalirkan berjuta gelora.

Biar lepas dan bukan azab yang kelak akan diterimanya. Dia malah mendapatkan dua kenikmatan, dunia dan akhirat. Maka, ketika Umar terpikat pada lenggokkan penari yang datang dari kobaran api, dia akan ingat pada istrinya, pada penyelamat yang melindunginya dari lenggokkan indah namun membakar. Bukankah sang istri dapat menari, bernyanyi dengan lenggokkan yang sama, malah lebih indah. Membawanya ke langit biru. Melambungkan raga hingga langit ketujuh. Lebih dari itu istri yang solehah selalu menjadi semangatnya dalam mencari nafkah.

2. Isteri sebagai pemelihara Rumah

Pagi hingga petang suami bekerja. Berpeluh. Terkadang sampai menjelang malam. Mengumpulkan harta. Setiap hari selalu begitu. Dia mengumpulkan dan terkadang tak begitu peduli dengan apa yang dikumpulkannya. Mendapatkan wang, beli ini beli itu. Untunglah ada istri yang selalu menjaga, memelihara. Agar harta diperoleh dengan keringat, air mata, bahkan darah tidak menjadi sia-sia.

Ada isteri yang siap menjadi pemelihara selama 24 jam, tanpa bayaran. Jika suami menggaji seseorang untuk menjaga hartanya 24 jam, dengan penuh cinta, kasih sayang, dan rasa memiliki yang tinggi, siapa yang sudi? Berapa pula dia mau dibayar. Niscaya susah menemukan pemelihara rumah yang lebih prihatin daripada isterinya. Umar ingat betul akan hal itu. Maka tak ada salahnya dia mendengarkan leteran isterinya, kerana (mungkin) dia penat menjaga harta-harta milik suami yang semakin hari semakin membebankan.

3. Isteri sebagai Penjaga Penampilan

Umumnya lelaki tak pandai menjaga penampilan. Kulit hitam legam tapi pakai pula pakaian warna gelap.Tubuh pendek malah suka pakai baju saiz besar. Atas dan bawah selalu tak sepadan. Untunglah suami punya penata busana yang setiap pagi menyiapkan pakaiannya, memilih apa yang sesuai untuknya, menjahitkan sendiri di waktu luang, menampal bila ada yang koyak. Suami yang tampil menawan adalah wujud keprihatinan isteri.Tak mengapa mendengarnya berkeluh kesah atas kecekapannya itu.

4. Isteri sebagai pengasuh anak-anak

Suami menyemai benih di ladang istri. Benih tumbuh, mekar. Sembilan bulan istri bersusah payah merawat benih hingga lahir tunas yang menggembirakan. Tak berhenti sampai di situ. Istri juga merawat tunas agar tumbuh besar. Kukuh dan kuat. Jika ada yang salah dengan pertumbuhan sang tunas, pastilah isteri yang dipersalahkan. Bila tunas membanggakan lebih dulu suami maju ke hadapan.Baik buruknya sang tunas beberapa tahun ke depan tak lepas dari sentuhan tangannya. Umar paham benar akan hal itu.

5. Isteri sebagai penyedia Hidangan

Pulang kerja, suami kepenatan. tenaga terkuras, beraktiviti seharian. Dia memerlukan makan untuk mengembalikan tenaga. Di meja makan suami Cuma tahu ada hidangan, ayam panggang masak kicap, sayur asam, sambal belacan dan ulam. Tak terpikir olehnya harga ayam melambung, tadi pagi istrinya sempat berdebat, tawar-menawar, kerana harga melebihi bajet.

Tak perlu suami memotong sayuran, cili dan bawang. Tak pening dia memikirkan berapa ukuran perencah agar rasa sesuai di lidah. Yang suami tahu hanya makan. Itupun terkadang dengan jumlah berlebihan, meninggalkan sedikit saja untuk isteri si tukang masak. Tanpa sedar isteri selalu menjadi tukang masak terbaik untuk suami. Mencatat dalam memori makanan apa yang disuka dan dibenci suami.

Dengan mengingat lima peranan isteri ini, Umar kerap diam setiap istrinya berleter. Mungkin dia penat, mungkin dia lelah dengan segala beban rumah tangga di bahunya. Isteri telah berusaha membentenginya dari api neraka, memelihara hartanya, menjaga penampilannya, mengasuh anak-anak, menyediakan hidangan untuknya. Untuk segala kemurahan hati sang istri, tak mengapa kalifah umar mendengarkan keluh kesah isterinya.

Umar hanya mengingat kebaikan-kebaikan isteri untuk menutupi segala cela dan kekurangannya. Bila isteri sudah puas menumpahkan kata-katanya, barulah dia menasehati, dengan cara yang baik, dengan bergurau. Hingga terhindarlah pertumpahan ludah dan caci maki tidak terpuji. Akankah suami-suami masa kini dapat mencontohi perbuatan kalifah Umar ini. Kalifah umar tidak hanya berhasil memimpin negara tapi juga menjadi imam idaman bagi keluarganya.

Salam Ukhuwah..

Sabtu, 29 Januari 2011

Penghalang-Penghalang dalam Menuntut Ilmu


Ilmu adalah cahaya yang dikurniakan Allah kepada manusia. Tidak diragukan lagi kedudukan orang yang berilmu disisi Allah adalah lebih tinggi beberapa derajat. Hanya orang-orang yang berilmu & berakal lah manusia dapat memahami kebesaran Allah melalui penciptaan alam semesta beserta segala isinya.

Demikian mulia kedudukan orang yang berilmu sehingga Rasulullah meriwayatkan dalam sebuah hadis

“Barangsiapa yang berjalan menuntut ilmu maka Allah mudahkan jalannya menuju syurga. Sesungguhnya malaikat akan membuka sayapnya untuk orang yang menuntut ilmu karena redha dengan apa yang mereka lakukan. Dan sesungguhnya seorang yang mengajarkan kebaikan akan dimohonkan ampun oleh makhluk yang ada di langit maupun di bumi hingga ikan yang berada di air. Sesungguhnya keutamaan orang alim atas ahli ibadah seperti keutamaan bulan di atas seluruh bintang. Sesungguhnya para ulama itu pewaris para Nabi. Dan sesungguhnya para Nabi tidak mewariskan dinar, tidak juga dirham, Yang mereka wariskan hanyalah ilmu. Dan barangsiapa yangmengambil ilmu itu, maka sungguh, ia telah mendapatkan bahgian yang paling banyak. (1)

Siapa kah orang yang tidak mau di doakan oleh malaikat dan makhluk-makhluk Allah yang ada di bumi?? Sungguh hal tersebut adalah suatu kemuliaan yang besar.

Seperti kata pepatah “No pain, no gain” (tidak ada yang akan kita dapatkan tanpa pengorbanan) , maka untuk mencapai kemuliaan yang bernama ilmu itu pasti ada cubaan yang harus kita hadapi..

Berikut ini adalah beberapa hal yang dapat menghalangi sampainya kemuliaan ilmu kepada seseorang:

1. Niat yang rosak

Niat adalah dasar dan rukun amal. Apabila niat itu rosak maka rosaklah seluruh amalannya. Sebagaimana sabda Rasulullah “Amal itu tergantung niatnya, dan seseorang akan mendapatkan apa yang diniatkan…” (2)

Imam Malik bin Dinar (wafat th.130 H) rahimahullah mengatakan,”Barangsiapa mencari ilmu bukan karena Allah Ta’ala maka ilmu itu akan menolaknya hingga ia dicari hanya karena Allah.”

2. Ingin Terkenal dan Ingin Tampil

Coba kita ingat mungkin terkadang saat kita belajar terbersit di hati kita “Supaya jadi ranking 1 atau jadi juara umum dan dikenal orang?? Ya, ingin terkenal dan ingin tampil adalah penyakit kronik. Tidak seorang pun yang bisa selamat darinya kecuali orang-orang yang dijaga oleh Allah Subhana Wa Ta’ala. Hal itu lebih dikenal dengan sebutan riya. Rasulullah sangat mengkhawatirkan adanya penykit ini pada umatnya. Karena seringkali penyakit itu halus hingga muncul tanpa kita sadari, hingga Rasulullah mengibaratkan bahwa penyakit riya itu seperti semut hitam, di batu hitam pada malam yang gelap. Bayangkan, hampir tak kelihatan kan?? So, be careful…

Rasulullah bersabda,”….sesuatu yang paling aku takutkan menimpa kalian adalah kesyirikan dan syahwat tersembunyi.” (3)

Mahmud bin Ar-Rabi berkata : “syahwat yang tersembunyi maksudnya adalah seseorang ingin / senang apabila kebaikannya dipuji oleh orang lain. Hendaknya kita behati-hati terhadap penyakit ini, karena Allah memperingatkan dalam sebuah hadis yang disampaikan oleh Rasulullah Salallahu’alaihi Wassallam :

“Barangsiapa yang menyiarkan amalnya, maka Allah akan menyiarkan aibnya. Dan banrangsiapa yang beramal karena riya maka Allah akan membuka niatnya di hadapan manusia pada hari kiamat.” (4) Naudzubillahi mindzalik.

3. Lalai Menghadiri Majlis Ilmu

Jika kita tidak memanfaatkan majlis ilmu yang dibentuk dan pelajaran yang disampaikan, niscaya kita akan gigit jari sepenuh penyesalan. Kalau kebaikan yang ada di majlis ilmu hanya berupa ketenangan dan rahmat Allah yang meliputi mereka, maka dua alasan itu saja seharusnya sudah cukup sebagai pendorong untuk menghadirinya. Apalagi jika seseorang mengetahui bahwa orang yang menghadiri majlis ilmu –insyaAllah- mendapatkan dua keberuntungan, yaitu ilmu yang bermanfaat dan ganjaran pahala di akhirat!

4. Beralasan dengan banyaknya kesibukan

Alasan ini seringkali dijadikan syaitan sebagai alasan menjadi penghalang dalam menuntut ilmu. Coba dihitung, Allah memberikan kita 24 jam, 8 jam untuk bekerja, 8 jam untuk istirihat, masih ada 8 jam lagi… apa yang selama ini telah kita lakukan untuk memanfaatkan sisa waktu itu???

5. Mensia-siakan kesempatan belajar di waktu lapang.

Allah Ta’ala berfirman : ”Dan beribadahlah kepada Rabb-mu hingga datangnya kematian.” (QS.Al-Hijr : 99)

Karena itu, mari kita semua para remaja, maupun orang tua, laki-laki maupun wanita, kita bertaubat pada Allah Ta’ala atas apa yang telah luput dan berlalu. Sekarang, kita mulai menuntut ilmu, menghadiri majlis ta’lim, belajar dengan benar dan sungguh-sungguh dan menggunakan kesempatan sebaik-baiknya sebelum ajal tiba.

Ketika ditanya pada Imam Ahmad, ”Sampai kapankah seseorang harus menuntut ilmu?” Beliau pun menjawab ”sampai meninggal dunia.”

6. Bosan dalam menuntut ilmu

Diantara penghalang menuntut ilmu adalah merasa bosan dan beralasan dengan berkonsentrasi mengikuti peristiwa yang sedang terjadi. Ilmu yang kita cari seharusnya mendorong kita untuk mengetahui keadaan kita sendiri. Kita tidak akan bisa mengatasi berbagai masalah dan musibah yang menimpa kecuali dengan meletakkannya pada timbangan syariat. Seorang penyair mengatakan:

” Syariat adalah timbangan semua permasalahan dan saksi atas akar masalah dan pokoknya” (5)

Bosan itu adalah penyakit. Tidaklah Allah menurunkan suatu penyakit melainkan ada obatnya. Tidaklah musibah terjadi melainkan ada penyelesaiannya dalam Al-Qur’an dan Sunnah. Oleh karena itu, kita harus melawan rasa bosan yang terkadang timbul saat kita belajar. Belajarlah sampai Anda mendapatkan nikmatnya ilmu.


7. Merasakan Diri Hebat

Maksudnya adalah merasa bangga apabila dipuji dan merasa senang apabila mendengar orang lain memujinya.

Allah TA’ala berfirman : ”Maka janganlah kamu merasa dirimu suci. Dialah yang paling mengetahui tentang orang yang bertakwa.” (QS. An-Najm : 32)

8. Tidak Mengamalkan Ilmu

Tidak Mengamalkan Ilmu merupakan salah satu sebab hilangnya keberkahan ilmu. Allah Ta’ala benar-benar mencela orang yang melakukan ini dalam firmanNya : ”Hai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan hal yang tidak kamu perbuat. Amat besar kebencian Allah bahwa kamu mengatakan apa saja yang tidak kamu kerjakan (QS.Ash-Shaff : 3)

9. Putus Asa dan Rendah Diri

Allah berfirman : “Dan Allah mengeluarkankamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan dan hati agar kamu bersyukur.” (QS. An-Nahl : 78)

Putus Asa dan Rendah Diri adalah salah satu penghalang ilmu. Semua manusia diciptakan dalam keadaan sama yang tidak mengetahui sesuatu pun. Jangan merasa rendah diri dengan lemahnya kemampuan menghafal, lambat membaca atau cepat lupa.

Selain itu menjauhi maksiat adalah sebab paling utama dalam menguatkan hafalan dan memperoleh ilmu.

10. Bertangguh

Yusuf bin Asbath rahimahullah mengatakan : ”Muhammad bin samurah pernah menulis surat kepadaku sebagai berikut : ” Wahai saudaraku janganlah sifat menunda-nunda menguasai jiwamu dan tertanam di hatimu karena ia membuat lesu dan merusak hati. Ia memendekkan umur kita, sedangkan ajal segera tiba… Bangkitlah dari tidurmu dan sadarlah dari kelalaianmu! Ingatlah apa yang telah engkau kerjakan, engkau perlekehkan, engkau sia-siakan, engkau hasilkan dan apa yang telah engkau lakukan. Sungguh semua itu akan dicatat dan dihisab sehingga seolah-olah engkau terkejut dengannya dan engkau sadar dengan apa yang telah engkau lakukan, atau menyesali apa yang telah engkau sia-siakan.” (6)

11. Belajar kepada Ahlul Bid’ah

Seorang penuntut ilmu tidak boleh belajar pada ahlul bid’ah karena ahlul bid’ah merasa ridha terhadap sesuatu yang menyelisishi agama Allah, seolah-olah ia mengatakan bahwa Allah Ta’ala belum menyempurnakan agama ini dan Rasulullah belum menyampaikan seluruh risalah.

*bid'ah: sesuatu yang direka-reka

12. Tergesa-gesa ingin memetik buah ilmu.

Seorang penuntut ilmu tidak boleh tergesa-gesa dalam usahanya memperoleh ilmu, karena belajar adalah proses seumur hidup. Terutama yang berkaitan dalam masalah agama tidak cukup dilakukan dalam waktu satu atau dua tahun belajar.

Imam Yahya bin Abi Katsir rahimahullah mengatakan,”Ilmu tidak bisa diperoleh dengan tubuh yang dimanjakan”

Imam Ibnu Madini rahimahullah mengatakan,”Dikataka n kepada Imam As-Sya’bi ’Darimana Anda peroleh semua ilmu ini?’ Beliau menjawab,’Dengan tidak bergantung pada manusia, menjelajahi berbagai negeri, bersabar seperti sabarnya benda mati, dan berpagi-pagi mencarinya seperti pagi-paginya burung gagak.”

Disarikan dari : Menuntut Ilmu Jalan Menuju Syurga, karya Yazid bin Abdul Qadir Jawas (Pustaka At-Takwa : 1428 H)

Catatan Kaki:

1. Hadist Shahih, diriwayatkan oleh ahmad,abu Dawud,attirmidzi,Ibnu Majjah dan Ibnu Hibban[1]
2. hadist shahih riwayat Al-Bukhari [2]
3. hadist shahih riwayat Thabrani [3]
4. HR.Bukhari-shahih [4]
5. Ishlaahul Masaajid minal Bida’ wal Awaa’id hal.110, karya al-Allamah Muhammad bin Jamaluddin al-Qasimi rahimahullah [5]
6. dari Iqtida al-Ilmi al’amal [6]

Salam Ukhuwah..~

Kenapa Aku Di Uji


"Apakah manusia itu mengira bahawa mereka dibiarkan saja mengatakan; "Kami telah beriman," sedangkan mereka tidak diuji? Dan sesungguhnya kami telah menguji org2 yg sebelum mereka, maka sesungguhnya Allah mengetahui org2 yg benar dan sesungguhnya Dia mengetahui org2 yg dusta."
- Surah Al-Ankabut ayat 2-3

Kenapa Aku Tak Dapat Apa Yg Aku Idam-Idamkan ?

"Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu, Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui."
- Surah Al-Baqarah ayat 216

Kenapa Ujian Seberat Ini ?

"Allah tidak membebani seseorang itu melainkan sesuai dengan kesanggupannya."
- Surah Al-Baqarah ayat 286

Rasa Frust ?

"Jgnlah kamu bersikap lemah, dan jgnlah pula kamu bersedih hati, padahal kamulah org2 yg paling tinggi darjatnya, jika kamu org2 yg beriman."
- Surah Al-Imran ayat 139

Bagaimana Harus Aku Menghadapinya ?

"Wahai orang-orang yang beriman! Bersabarlah kamu (menghadapi segala kesukaran dalam mengerjakan perkara-perkara yang berkebajikan), dan kuatkanlah kesabaran kamu lebih daripada kesabaran musuh, di medan perjuangan), dan bersedialah (dengan kekuatan pertahanan di daerah- daerah sempadan) serta bertaqwalah kamu kepada Allah supaya, kamu berjaya (mencapai kemenangan)."
- Surah Al-Imran ayat 200

"Dan mintalah pertolongan (kepada Allah) dengan jalan sabar dan mengerjakan sembahyang; dan sesungguhnya sembahyang itu amatlah berat kecuali kepada orang-orang yang khusyuk"
- Surah Al-Baqarah ayat 45

Apa Yang Aku Dapat Drpd Semua Ini ?

"Sesungguhnya Allah telah membeli dr org2 mu'min, diri, harta mereka dengan memberikan syurga utk mereka... ..
- Surah At-Taubah ayat 111

Kepada Siapa Aku Berharap ?

"Cukuplah Allah bagiku, tidak ada Tuhan selain drNya. Hanya kepadaNya aku bertawakkal."
- Surah At-Taubah ayat 129

Aku Tak Tahan !

"... ..dan jgnlah kamu berputus asa dr rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus asa dr rahmat Allah melainkan kaum yg kafir."
- Surah Yusuf ayat 87


Bukankah alQuran itu sesuai di semua zaman dan tempat, dalam apa jua keadaan?

Salam Ukhuwah..~

Jumaat, 28 Januari 2011

10 Penyakit Manusia


Tahukah anda, kita sebagai manusia punya 10 penyakit yang sering menyerang kita? Antaranya :

1. MENYALAHKAN ORANG LAIN

Itu penyakit P dan K, iaitu Primitif dan Kekanak-kanakan. Menyalahkan orang lain adalah cara pemikiran orang primitif. Di pedalaman Afrika, kalau ada orang yang sakit, yang Dipikirkan adalah: Siapakah yang menyihirnya ? Selalu"siapa" Bukan"apa" penyebabnya. Bidang kedoktoran modern selalu mencari "apa" penyebabnya, bukan "siapa". Jadi kalau kita berpikir menyalahkan orang lain, itu sama dengan sikap primitif. Kekanak-kanakan. Kenapa ? Anak-anak selalu tidak pernah mahu disalahkan. Kalau ada piring yang jatuh," Adik itu yang salah", atau sebagainya.Kalau kita manusia yang berakal dan dewasa selalu akan mencari sebab terjadinya sesuatu.

2. MENYALAHKAN DIRI SENDIRI

Menyalahkan diri sendiri bahawa dirinya merasa tidak mampu. Anda pernah mengalaminya ? Kalau anda memberitahu tidak pernah, bererti anda bohong."Ah, orang itu boleh, orang itu kaya, orang itu dapat naik pangkat dan sebagainya, Lihat saya ini apa ?, wah saya tidak dapat jadi seperti dia. Dia punya ijazah, saya hanya diploma. Dia ada banyak waktu, saya sibuk, sudah pasti tidak boleh". Penyakit ini seperti kanser, bertambah besar, besar di dalam mental diri sehingga boleh mencapai "improper guilty feeling". Penyakit ini perlahan-lahan boleh membunuh kita. Merasa "inferior", kita tidak punya kemampuan. Kita sering membandingkan kejayaan orang lain dengan kekurangan kita, sehingga kejayaan orang lain dianggap Wajar kerana mereka mempunyai sesuatu kelebihan yang kita tidak punya.

3. TIDAK PUNYA GOAL / CITA-CITA
Kita sering terpaku dengan kesibukan kerja, tetapi arahnya tidak jelas. Sebaiknya kita selalu mempunyai target kerja dengan milestone. Buat target jangka panjang dan jangka pendek secara bertulis. Kalau "GOAL" kita hanya untuk "FUN", bagi mengisi waktu saja, hasilnya cuma biasa-biasa saja.4. MEMPUNYAI "GOAL", TAPI SALAH MENCAPAINYA
Biasanya dialami oleh orang yang tidak "teachable". Goalnya salah, fokus kita juga salah, jalannya juga salah, arahnya juga salah. Ibarat seorang yang mahu kaya,lalu dia pergi merompak bank yang akhirnya di tangkap polis dan di penjarakan.5. MENGAMBIL JALAN PINTAS, SHORT CUT
Kejayaan tidak pernah dicapai dengan jalan pintas. Jalan pintas tidak membawa orang ke kejayaan yang sebenarnya, "real success", kerana tidak mengikuti proses. Kalau kita menghindari proses, kejayaan yang di capai tidak sempurna.6. MENGAMBIL JALAN TERLALU PANJANG, TERLALU SANTAI
Analoginya begini : Kapal terbang untuk membolehkannya take-off, harus mempunyai kecepatan minimum. Pesawat Boeing 737, untuk membuat take-off, memerlukan kecepatan minimum 300 km/jam. Jikalau kecepatan dia cuma 50 km/jam, manakan dapat untuk pesawat tersebut membuat take-off.7. MENGABAIKAN HAL-HAL YANG KECIL
Dia mahunya yang besar-besar, yang hebar, tetapi ha-hal kecil tidak dilalukannya. Dia lupa bahawa struktur bangunan yang besar, pasti ada komponen yang kecilnya. Mahu saja yang hebat. Mengabaikan hal kecil saja tidak boleh, apatah lagi mengabaikan orang kecil.8. TERLALU CEPAT MENYERAH
Jangan berhenti kerja pada masa percubaan 3 bulan. Bukan membuat kesalahan menjadikan seorang itu gagal tetapi berhenti pada tempat yang salah, jika kita membuat kesalahan, kita boleh memperbaikinya tetapi jika kita berhenti di tempat yang salah kita akan menyesal.9. BAYANG-BAYANG MASA LALU
Kita selalu dipenuhi oleh memori kan? Apa yang kita lakukan, masuk memori kita, minimal sebagai pertimbangan kita untuk langkah kita berikutnya. Apalagi kalau kita pernah gagal, tidak berani untuk mencuba lagi. Ini berkaitan dengan penyakit nombor 3. Kegagalan sebagai akibat bayang-bayang masa lalu yang tidak terselesaikan dengan semestinya. Itu bayang-bayang negatif. Memori kita kadang- kadang sangat membatasi kita untuk maju ke depan. Kita kadang-kadang lupa bahawa hidup itu maju terus. "Waktu" itu terus berjalankan? Semuanya berjalan, hidup kita pun terus berjalan juga. berlari saja ke depan, kalaupun harus jatuh, pastikan jatuh ke depan. Orang yang berjaya, pasti pernah gagal. Itu memori negatif yang menghalangi kejayaan.


10. MENGHIPNOTIS DIRI DENGAN KEJAYAAN
Biasa disebut "Pseudo Success Syndrome". Kita dihipnotis dengan itu. Kita kalau pernah berjaya dengan kejayaan kecil, terus berhenti, tidak kemana-mana lagi. Sudah puas dengan kejayaan kecil tersebut. Napoleon pernah menyatakan: "Saat yang paling merbahaya datang bersama dengan kemenangan yang besar". Itu saat yang paling merbahaya, kerana orang lupa dan mabuk kemenangan. Jangan terjebak dengan goal-goal hasil yang kecil, kerana kita akan menembak sasaran yang besar, goal yang jauh. Jangan berpuas diri, jangan jadi sombong, terus takabur.Silakan direnungkan mengenai benar atau tidaknya, semua terpulang pada pendapat masing2.

Salam Ukhuwah..~

You laa Bayar..!!


Crazy bila memikirkan soal siapa yang bayar, siapa yang belanja. Why crazy? Because it’s about money…money turned people’s become crazy!Semasa anda masih lagi dalam PERCINTAAN… Siapa yang kena bayar bila keluar makan?, Lelaki atau Wanita? Keluar minum-minum, shopping, bersiar-siar, theme park entrance, bowling, bills, car installment, sewa rumah, topups, masuk tandas kat mall… hehehe, tak pernah fikirkan?


Most of us, kalau masa bercinta ni biasalah…kerana sayang, sanggup belanja, sanggup bayar untuk apa sahaja asalkan tidak bergaduh, asalkan sama-sama bahagia. IF HAPPY, okaylah… kalau tak happy? kerana cintakan dia, sanggup berbelanja tak kira apa, berapa harga, bila-bila masa…BAYAR!


Bukan nak cakap la tapi lately ni memang ramai lelaki suka sangat meminta girlfriend bayarkan macam-macam. BUKAN SEMUA LELAKI, dan BUKAN LELAKI KAT SINI LA.. hehe - yang kat sini semua baik-baik, tetapi segelintir… (yang mana marah dan terasa hati tu, haaa dia lah tu!)Siap suruh girlfriend belanja setiap kali keluar makan dan minum, even tambang teksi, komuter, bayarkan payment kereta, malah top up pun suruh girlfriend belikan! MELAMPAU BETUL!Okaylah dapat girlfriend anak lord…tapi cemburu buta pulak tu, memaki hamun girlfriend pulak setiap kali cemburu. Lepas tu pakai kereta girlfriend lagi…
Kalau girlfriend yang hanya makan gaji tapi berkarier tinggi sikit pun kenaaa jugak…minta belikan macam-macam keperluan dia, siap minta bayarkan kereta dia la, minyak kereta la, nak pergi bersiar-siar pun girlfriend yang keluarkan duit. Tak malu ke?

SOMETIMES tu boleh lah girlfriend belanja, bukan tak boleh langsung, tetapi JANGANLAH SURUH BAYAR. Kalau girlfriend nak belanja minum, or belikan Tshirt, Jeans… kadang-kadang tu best la jugak kan, but that’s it la! Apa ke benda sampai bayar macam-macam ni? Mana maruah anda sebagai lelaki?

All this selalunya alasan lelaki-lelaki ini adalah, ‘masih belajar’ – ‘masih menganggur’ – ‘kerja I tak sehebat kerja you’ – ‘I bukan anak orang kaya macam you’ so “Youuu la bayar!”

Yang peliknya,

the girl sanggup bayar pulak tu…dan selalu sebab takut boyfriend cari lain. ADOI! Takkan serendah itu martabat anda sebagai wanita?

Kalau kerana anda tak mahu belanja dia, dan dia nak cari lain…BIARLAH! Biar dia cari lain…

Some girls pulak maybe fikir, umur sudah lanjut…dah in 30’s so fikir kena suap dengan duit la, kena belanja macam-macam baru lelaki ni nak kat dia…lepas tu dah bertahun-tahun, bamm!! Mamat tu tinggalkan dia!…Beribu-ribu ringgit habis untuk teman lelaki…now tinggal habuk je lah…

Pernah tak anda fikir sekiranya keluarga anda dapat tahu, yang anda menanggung segala-gala untuk boyfriend anda? …dimanakah maruah keluarga anda hendak letakkan? Malu ibu bapa anda nanti… Anak gadis yang diasuh sedari kecil dengan berbagai-bagai ilmu kehidupan dan pelajaran yang tinggi…bila dah besar, menanggung hidup laki yang bukan suaminya!! Aduuhh …malunya!

Macamana anda boleh terfikir lelaki sebegitu yang layak untuk dijadikan boyfriend? JAUH SEKALI nak dijadikan suami beb?! Takkan lah sampai macam tu sekali anda tak laku? Malah boleh percaya dengan kata-kata dan janji manis…

“Nanti bila I ada duit, I bayar semua okay. Duit I dah nak dapat ni…”
“Nanti kita kahwin, I tanggung semua okay sayang…sekarang, you la bayar dulu…”
“Kan I belum dapat kerja tetap lagi, you bantulah I dulu. Esok dah dapat kerja, you nak apa pun I belikan!”
“Bestnya la dapat girlfriend macam you… sayang kat you tau, nanti kita gi holiday you la belanja okay, you kan kayaaa!”
“Kalau you tak top up kat I, I tak nak jawab sms you lagi!”

PLEASE GIRLS! Open your eyes… Inikah lelaki pilihan you all?! Please la beb…

Dalam hukum syarak pun menyatakan suami tidak boleh menyentuh harta isteri. Melainkan isteri merelakan dengan niat membantu suami. Dan semua tanggungjawab memberi nafkah adalah atas suami, mengikut kemampuannya.

Pastinya give and take tu baguslah, saling bantu membantu untuk meringankan beban, TETAPI itu setelah berkahwin, dengan kerelaan isteri!

SEKARANG BELUM KAHWIN!!…

Yang sepatut anda cari adalah lelaki yang memiliki ciri-ciri seorang ketua rumah yang provide kemudahan dan kesenangan untuk keluarga. Sederhana pun Alhamdulillah asalkan dia layak dan berkemampuan, kalau dapat yang stabil atau berduit tu…or kaya, it’s a bonus la.

BUT…kalau yang sangap tak terdaya nak menanggung diri tu, why la you nak bercinta dengan dia?… kalau diri sendiri pun tak tertanggung macamana nak menanggung anak orang? Lepas tu ada hati nak bercinta pulak tu…

Kalau layan baik, mesra, menghormati, pandai ambil hati keluarga you, menggembirakan hidup you, membahagiakan, tak pa lah jugak, boleh lah beri peluang sedikit masa untuk meningkatkan taraf hidup.…TAPI, layanan buruk pulak tu, kena hina, kena maki, ada yang kena pukul…

Guys, kalau tak ada duit tuu, berusahalah bersungguh-sungguh sampai berkemampuan. Then barulah bercinta! Buat malu kaum lelaki je suruh girl bayar… “YOUUU LA BAYAR!!”

GIRLS, Jangan Biarkan diri anda kesepian tanpa lelaki yang menghormati, menghargai dan menyayangi anda!

from Nina Mazrina


Salam Ukhuwah..~

ULAMAK ANJING


“Dan bacakanlah kepada mereka (wahai Muhammad), khabar berita seorang yang kami beri kepadanya (pengetahuan mengenai) ayat-ayat (Kitab) Kami, kemudian dia menjadikan dirinya terkeluar dari mematuhinya, lalu dia diikuti oleh Syaitan (dengan godaannya), maka menjadilah dia dari orang-orang yang sesat. Dan kalau Kami kehendaki nescaya Kami tinggikan pangkatnya dengan (sebab mengamalkan) ayat-ayat itu. Tetapi dia bermati-mati cenderung kepada dunia dan menurut hawa nafsunya; maka bandingannya adalah seperti anjing, jika engkau menghalaunya: Dia menghulurkan lidahnya termengah-mengah dan jika engkau membiarkannya: Dia juga menghulurkan lidahnya termengah-mengah. Demikianlah bandingan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Kami. Maka ceritakanlah kisah-kisah itu supaya mereka berfikir. Amatlah buruknya bandingan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Kami dan mereka pula berlaku zalim kepada diri mereka sendiri.” (Surah al-‘Aaraaf 7 : 175-177)


Sejarah Anjing

Sepanjang sejarah kejadian manusia dan perkembangan Islam di serata pelosok rantau, para rasul, para nabi dan para alim ulama sentiasa mendapat penentangan daripada golongan aristokrat yang ‘berdarah biru’ dan pemimpin-pemimpin yang berkuasa. Penentangan ini adalah sunah semula jadi yang telah terjadi dan akan terus berlaku. Malangnya di sebalik perbalahan dua penjuru ini, sejarah juga mencatatkan penglibatan golongan ketiga yang dijadikan kambing hitam oleh golongan sesat ini sebagai senjata rahsia menewaskan tentera Allah. Kisah Bala'm bin Baau'ra` seorang alim yang sentiasa dimakbulkan doanya tetapi menjual agamanya dengan menjadi 'anjing' kaumnya dan mendoakan kebinasaan Nabi Musa a.s.Sejarah juga berulang pada zaman Nabi Muhammad s.a.w. apabila Umaiyyah bin Abi as-Solat yang diberikan ilmu pengetahuan tinggi dan mengetahui tentang kenabian Muhammad s.a.w. tetapi mati dalam keadaan kufur. Begitu juga dengan Abu ‘Aamir bin al-Nu’maan bin Soifi yang digelar Baginda sebagai seorang yang fasik kerana mengingkari kerasulan Baginda walau pun dia seorang rahib yang mengetahui tentang kedatangan seorang nabi akhir zaman. Tidak cukup dengan itu, dia juga menjadi ‘gunting dalam lipatan’ apabila bekerja sama dengan musuh-musuh Islam untuk menghancurkan orang Mukmin.


Anjing Kurap

Oleh itu, dalam ayat 175 surah al-A’raaf, Allah s.w.t. memerintah kekasihnya Nabi Muhammad s.a.w. agar memberikan peringatan kepada umatnya tentang golongan ketiga yang akan digunakan musuh untuk menjatuhkan mereka. Ini adalah golongan ‘duri dalam daging’ yang sangat berkuasa untuk menjatuhkan gerakan Islam, kerana mereka bukan orang Islam biasa yang bertaklid. Sebaliknya merekalah golongan ulama yang sangat berpengaruh dan menjadi rujukan masyarakat. Mereka adalah bijaksana Islam yang mempunyai Ma dan PhD dalam pelbagai bidang pengajian Islam. Tetapi malangnya segala ilmu agama yang mereka kuasai digadaikan demi mendapatkan harta kekayaan, pangkat kedudukan dan populariti. Oleh itu, apabila mereka dibeli oleh musuh Islam untuk mementang gerakan alim ulama, mereka menjadi senjata sulit paling berbahaya.Allah s.w.t. mengecam ustaz-ustaz murahan yang melacurkan ilmu mereka dengan sekeras-keras kecaman. Dalam ayat berikutnya, Allah s.w.t. mengumpamakan mereka yang tamak terhadap dunia dan haloba dengan kemasyhuran sebagai anjing yang sentiasa menjelirkan lidahnya. Jika anda perhatikan, anjing sentiasa menjulur-julurkan lidahnya apabila dihalau orang, tetapi jika dibiarkan ia tetap juga menjelirkan lidahnya. Demikianlah lagak ustaz anjing ini, apabila diberikan habuan, mereka meminta dengan lebih banyak tidak ubah seperti anjing kurap. Sebagaimana tabiat biasa anjing yang suka makan sampah sarap yang kotor dan menjilat punggung anjing lain, demikian juga halnya dengan ustaz-ustaz anjing ini yang lahap terhadap ‘sampah sarap’ yang diberikan penguasa fasik untuk kesenangan dunia. Malah mereka juga tidak segan-segan menjilat kaki pemerintah munafik untuk mengampu bagi mendapatkan kedudukan lebih tinggi.


Anjing Bercawat Ekor

Ini adalah kecaman Allah paling keras dan paling hina ke atas alim ulama. Sememangnya kecaman ini berasas dan tepat kerana fitnah yang ditimbulkan mereka terlalu besar. Bayangkan, ketika ulama lain melaungkan seruan jihad untuk membela agama Allah dan mengimpikan syahid, anjing-anjing ini memutarbelitkan istilah jihad ini dengan skop yang lebih kecil. Dengan itu lahirlah konsep jihad ekonomi, jihad pertanian malah jihad politik dengan mengundi parti yang berasaskan kebangsaan. Tidak cukup dengan itu, mereka juga menggunakan (baca– menyalahgunakan) pelbagai ayat al-Quran dan hadis untuk membuktikan kepada masyarakat bahawa jihad tidak lagi relevan pada zaman teknologi ini, malah menurut anjing-anjing bercawat ekor ini, jihad melawan nafsu lebih besar! Dengan kekuasaan dan kekayaan yang dimiliki oleh ‘tuan anjing’ ini, anjing-anjing ini diberikan jawatan agama yang tinggi, slot-slot khas dalam televisyen, dilantik menjadi editor dan kolumnis akhbar dan majalah, dan dijadikan pemimpin masyarakat. Dengan segala kemudahan yang disediakan, sudah tentu salakan mereka lebih kuat dan bertambah nyaring. Mereka menyalak begitu kuat dan sumbang sehingga menghalalkan pelacuran kerana darurat, mengharuskan judi atas nama ekonomi, melunakkan istilah rasuah yang jijik dengan nama bunga yang indah, membiarkan perzinaan dan pergaulan bebas dengan meletakkannya sebagai kesalahan ibu bapa atau individu semata-mata.


Anjing Menyalak Bukit

Rentetan itu, masyarakat yang masih lemah dengan al-Quran dan ilmu-ilmu agama, terpinga-pinga dalam kekeliruan dan tidak tahu siapa yang harus diikuti. Maka tidak hairanlah ketika beribu-ribu lepasan agama yang dihasilkan setiap tahun daripada IPT tempatan serta ditambah pula ustaz dan ustazah yang pulang daripada Jordan, Syiria, Madinah dan Mesir, masyarakat Islam Malaysia makin jauh daripada agama yang sebenar.Kita tertanya-tanya, sebegitu ramai pakar fiqah, pakar hadis, pakar tafsir dan pakar bahasa Arab yang keluar setiap tahun daripada universiti-universiti tersohor dunia, ke manakah mereka? Ke mana perginya rakan-rakan Azhariyun yang suatu masa dahulu pernah menggegarkan piramid dengan seruan jihad? Atau apakah setelah diberikan gaji bulanan selesa dan jawatan berkerusi empuk, lalu seruan yang pernah dilaungkan dahulu menjadi seperti anjing menyalak bukit!


Anjing Jilat Tahi

Pada ayat 177 surah al-‘Araaf, Allah s.w.t. menjelaskan sekali lagi bahawa perumpamaan golongan ilmuwan agama yang bersikap tamak seperti anjing menjelirkan lidahnya adalah seburuk-buruk dan sehina-hina contoh.Justeru itu, artikel ini ditulis bagi menyahut perintah Allah agar memberikan peringatan kepada golongan ini. Sebagaimana kerasnya amaran Allah dalam ayat-ayat di atas, begitu juga penulis menggunakan uslub yang sama. Ibarat kata pepatah, ‘siapa makan cili dia yang merasa pedas’. Penulis berharap tulisan ini menjadi peringatan tegas kepada rakan-rakan daripada kalangan alim ulama, ustaz-ustaz, tok-tok guru dan para profesor, lebih-lebih lagi kepada diri penulis sendiri, agar mencerminkan diri dan bertanya: “Apakah ana ini seekor ANJING?”

dikutip dari tulisan seseorang yg tidak dikenali.


Salam Ukhuwah..~

Khamis, 27 Januari 2011

DIARY KESYUKURAN
Sejak sebulan lalu, saya telah membina Diari Kesyukuran milik saya sendiri. Berikut adalah 27 perkara yang saya syukuri hari ini, saya kongsikan dengan Anda sebagai panduan untuk membina Diari Kesyukuran Anda, atau dipanggil dengan nama Gratitude List (Senarai Kesyukuran).

Ini dia Senarai Kesyukuran saya:

1. saya bersyukur orangtua saya memberikan nama yang cantik kepada saya, menjadikan saya seorang yang amat bersyukur.

2. saya bersyukur saya sentiasa dapat bersarapan pagi hari ini, makan tengahari dan makan malam, semuanya cukup serba serbi tanpa ada kekurangan. Alhamdulillah.

3. saya bersyukur saya sihat, mental saya cerdas dan saya dapat belajar benda baru setiap hari untuk menambah baik kemahiran diri saya.

4. saya bersyukur saya dapat bangun awal setiap pagi tanpa rasa malas.

5. saya bersyukur di kelilingi oleh kawan yang baik-baik.

6. saya bersyukur dalam masa bujang ni, saya ada peluang untuk memperbaiki tahap kewangan saya sebelum saya berkahwin.

7. saya bersyukur saya ada rumah sewa untuk saya berlindung dari panas dan hujan, untuk saya tidur merehatkan badan.

8. saya bersyukur tidur saya sentiasa cukup, rehat saya sentiasa cukup.

9. saya bersyukur saya ada duit untuk membeli semua keperluan hidup saya.

10. saya bersyukur saya dapat menggembirakan seseorang, walau siapapun dia.

11. saya bersyukur hari ini hari adalah terbaik buat saya, esok saya bertekad mahu capai tahap lebih baik dari yang hari ini punya.

12. saya bersyukur saya ada sebuah Phone berkat kerajinan bekerja, dengan Phone inilah saya berhubung dengan keluarga yang kini jauh di mata. Syukur pada Allah, rezeki ini pemberianNYA.

13. saya bersyukur saya ada sebuah komputer untuk saya menaip setiap hari.

14. saya bersyukur saya ada peluang membaiki diri.

15. saya bersyukur saya ditemukan dengan ramai mentor, walaupun cuma di dalam internet.

16. saya bersyukur saya dapat berjalan-jalan menenangkan fikiran walau sesibuk cemanapun saya, saya bersyukur dapat menghirup udara segar yang sungguh menyenangkan.

17. saya bersyukur saya ada tujuan hidup.

18. saya bersyukur masa depan yang cerah menanti saya di hujung sana.

19. saya bersyukur dapat menggembirakan pembaca saya, saya bersyukur saya dapat menginspirasikan dia hari ini, pada saat ini.

20. saya bersyukur hidup saya masih terurus, saya bersyukur hidup saya amat tenang.

21. saya bersyukur makan pakai saya sentiasa cukup, tanpa ada kekurangan.

22. saya bersyukur saya ada sebuah kaca mata untuk saya melihat dengan jelas setiap masa.

23. saya bersyukur saya ada sebuah laptop untuk saya menaip idea dalam kepala saya di mana-mana.

24. saya bersyukur dalam usia sekarang ni, pengalaman hidup mengajar saya berfikiran dewasa.

25. saya bersyukur Allah memberi saya peluang untuk berbakti.

26. saya bersyukur Allah memberi saya peluang untuk saya beribadah setiap hari, di setiap ketika, di manapun jua. Thank you Allah!

27. saya bersyukur rupa saya tidak ada cacat celanya, saya bersyukur fizikal saya baik-baik saja.

Saya tulis list sebegini untuk membangkitkan rasa bersyukur, rasa berterima kasih dan rasa gembira.

Tiap kali emosi merundum atau emosi down, baca balik list macam ni untuk bersemangat semula, happy semula. Dulu, jalan menuju kejayaan dikaitkan dengan kerja keras dan kepayahan berusaha.

Kini, jalan menuju kejayaan dipermudahkan dengan mengekalkan kegembiraan. Sebuah kegembiraan di dalam hati akan menarik lebih banyak lagi kegembiraan. Joy attracts joy!

Apa saja matlamat jadi mudah dicapai apabila hati gembira kesan dari rasa bersyukur pada Tuhan. Sebuah rasa kesyukuran akan menarik lebih banyak lagi rasa kesyukuran. Saya sarankan Anda buat hal ni setiap hari sehingga Anda perasan emosi Anda berubah jadi semakin baik dan persekitaran Anda berubah jadi lebih baik.

Setiap kali Anda menulis perkara yang Anda syukuri, rasai kesannya di dalam hati.

Biar rasa kesyukuran tu meresap jauh ke dalam hati Anda. Jangan kelam kabut ketika menulis, biar santai dan satu-satu. Tujuan Anda menulis Senarai Kesyukuran adalah untuk Anda bangkitkan rasa bersyukur, seterusnya akan membangkitkan rasa kegembiraan selepas itu.

Salam Ukhuwah..~

PENGALAMAN PERANG DI AFGHANISTAN


PENGALAMAN PERANG DI AFGHANISTAN

1. Bulan Ramadhan sudah berlalu dan sekarang Syawal, saya tiba-tiba teringat untuk menulis pengalaman saya berada di Afghanistan/Pakistan dan kebetulan pula, kenalan saya – SniperGunung (Ex Sniper tentera Malaysia yang pernah terlibat dalam peperangan di Somalia) akan pergi ke Afghanistan tidak lama lagi

2. Seperti yang anda semua sedia maklum, saya pernah terlibat dalam serangan Amerika Syarikat ke atas Taliban sekitar tahun 2002 atau 2003 (saya tidak ingat tarikh pergi ke kawasan itu dan saya malas hendak buka fail-fail lama saya-yang pasti pada masa itu adalah pada bulan Ramadhan).

3. Saya dijadualkan untuk tiba ke Karachi di Pakistan dengan menaiki kapal Tentera Laut DiRaja Malaysia (TLDM) tetapi oleh kerana perjalanan mengambil masa selama dua minggu, penerbangan udara merupakan pilihan yang lebih baik, kalau tidak silap, penerbangan dari Sepang ke Karachi mengambil masa selama 14 jam termasuk persinggahan sementara di Dubai.

penulis di hadapan kapal KD Mahawangsa di pelabuhan Karachi

penulis di atas kapal KD Mahawangsa, turut mengiringi kapal ini adalah friget, KD Kasturi
4. Memang tepat keputusan saya untuk tidak menaiki kapal laut kerana sebenarnya tidak selesa naik kapal perang ini, nak buang air pun susah (tandas kecik-pintu tandas berlaga dengan kepala lutut) kalau tidur mesti atas lantai atau kerusi panjang, maklumlah nama pun kapal perang, mana selesa tetapi percaya atau tidak, ada kedai 24 jam atas kapal perang hehehe, untuk membeli rokok dan makanan ringan seperti Maggie dan Mamee

5. Saya diberi kebenaran oleh Wisma Putera untuk berada di bandar pelabuhan Pakistan, Karachi selama tiga hari, selepas puas berjalan di bandar itu, saya terjumpa pula kawan saya, Azaliza, yang sudah beberapa minggu berada di Pakistan, beliau meminta saya menemaninya ke Afghanistan.

6. “Bila lagi nak tengok perang beb? Ini pengalaman berharga, jadi sejarah dalam hidup kita,” kata kawan saya itu. Saya akui agak risau juga hendak ke sempadan Afghanistan kerana Utara Pakistan merupakan kawasan “Lawless” dan sering berlaku pergaduhan dan rompakan bersenjata api. Lagipun, saya sudah menghabiskan elaun perjalanan ribu-ribu ringgit di Malaysia dan kini pokai

7. Saya dan rakan seperjuangan yang bernama Zali dan kawan saya yang mengajak tadi, akhirnya nekad untuk melihat peperangan, sebelum bergerak ke sempadan, saya sudah maklumkan kepada pegawai Wisma Putera bahawa kami tidak mahu lagi balik ke Malaysia.

8. Kami bertiga kemudian meminta bantuan Zul Alwi, salah seorang Ahli Jawatankuasa Pemuda Umno pada masa itu untuk menyeludup kami ke dalam pasukan bantuan dari Pemuda Umno Malaysia, sebagai balasan, satu tugas khas diberikan kepada kami tetapi maaf, saya tidak boleh memberitahu apa tugas khas itu

Bersama AJK Pemuda Umno yang membantu menyeludup kami masuk

9. Kami semuanya berpakat dan akhirnya secara tidak rasmi, kami bertiga bertukar kerjaya, maka ketiga-tiga sahabat ini menjadi DOKTOR TIRUAN dari Malaysia yang mahu memberikan bantuan kepada pelarian perang Afghanistan.

10. Akhirnya dari Karachi, kami terbang selama lebih kurang beberapa jam untuk mendarat di bandar Quetta, sebuah bandar yang dipenuhi dengan media luar negara dan petugas CNN, petugas-petugas ini yang kebanyakkan dari barat hanya bermalam dan tinggal di bandar ini kerana wartawan serta jurugambar tidak dibenar untuk memasuki sempadan Afghanistan atas sebab keselamatan.

Penulis di tepi sebuah jalan di bandar musim sejuk Quetta yang menjadi tempat tinggal kebanyakkan panglima perang Taliban

11. Pasukan Umno tadi meninggalkan kami di Quetta untuk terus bergerak ke Chaman, sebuah bandar terakhir di sempadan Pakistan/Afghanistan dan dipenuhi dengan pengintip CIA, pelarian perang serta penyeludup barangan haram seperti senjata dan candu.

12. Di Quetta, saya sendiri memerhatikan keadaan bandar ini kurang selamat kerana kebanyakkan komander Taliban dan raja-raja candu Pakistan dan Afghanistan tinggal di bandar ini, jika terjadi pergaduhan, orang-orang di sini biasanya beradu tenaga dengan kekuatan AK-47.

Saya bersama teman satu agensi bergambar bersama dua sahabat baru yang merupakan ahli kepada parti politik bekas pemain kriket Pakistan, Imram Khan

13.Kami akhirnya bersahabat dengan dua pemuda Pakistan yang merupakan ahli kepada sebuah parti politik pimpinan pemain kriket antarabangsa Pakistan, Imram Khan, mereka ini menjadi pemandu dan juga jurubahasa

14. Hotel sangat mahal ketika itu malah sebuah hotel yang setaraf macam rumah tumpangan di lorong Chow Kit mengenakan caj lebih kurang sehari US150 (lebih kurang RM300) , dan selepas dua hari meninjau keadaan dan mendapatkan maklumat mengenai keadaan di Chaman dan sempadan, tim kami bergerak ke Chaman dengan menyewa sebuah van buruk untuk tidak menarik perhatian sesiapa

15. Perjalanan cukup menyiksakan, lebuhrayanya tidak seperti di Malaysia. Ia melalui kawasan gunung ganang, curam yang sangat dalam dan merbahaya macam di Khojak Pass dan tidak ada pagar keselamatan, kalau terbabas, habis meletup van kami termasuk ke dalam gaung yang curam

Bergambar bersama pengawal sempadan Pakistan (Pashtun Guard), beliau tidak lokek untuk membenarkan saya mencuba AK 47nya

16.Kami juga terpaksa berhati-hati kerana kawasan ini terdedah dengan perompak atau bandit yang biasanya menembak sahaja mangsa mereka dengan raifel AK47, selain itu kami juga risau kerana pemandu kami memang sedang lalok, di Pakistan, berjuta orang ketagih candu dan dadah.

17.Sepanjang perjalanan dari Quetta untuk menuju ke Chaman yang terletak dalam wilayah Balochistan, kami melihat kesan musim kemarau yang melanda wilayah itu. Pemandu kami memberitahu, kesan kemarau itu mempunyai kaitan dengan ujian bom nuklear pertama Pakistan yang dibuat di wilayah itu beberapa tahun lepas.

18.Tiba di Quetta, tim kami di sambut oleh pasukan perubatan Umno dan satu pasukan doktor dan pegawai perubatan dari Angkatan Tentera Malaysia (ATM) (Maaf nama-nama mereka saya tidak ingat), kami menumpang tidur di hotel yang sudah ditempah oleh pasukan Umno dan ATM ini.

19.Di hotel tempat penginapan kamilah, saya menyaksikan sendiri kebolehan pegawai perubatan ATM melakukan pembedahan “in situ” untuk membuang serpihan mortar dari kaki seorang budak lelaki, beliau hanya terbaring kesakitan atas meja pengurus besar hotel itu, suasana memang cemas dan macam cerita perang sahaja.

Saya sedang melihat doktor dari Angkatan Tentera Malaysia membuat pembedahan atas meja dalam bilik manager hotel

Melihat penuh kyusuk mangsa dibedah, tetapi budak-budak Afghanistan ini tabah, kalau budak Malaysia, rasa-rasa dah melalak dan habis doktor ni kena terajang

Budak ni memang cool, lepas kena bedah, kami berama-ramai menghisap rokok sambil pekena teh tarik cairrrrrr (pakai susu kambing)

20.Sebut pasal cuaca, memang sejuk tahap gila walaupun bandar ini terletak di kawasan gurun (pelik, gurun pasir tapi sejuk gila). Saya gagahkan juga untuk mandi setiap pagi sepanjang beberapa hari duduk di Quetta, malam kami tidak berani keluar kerana takut ditangkap oleh polis rahsia Pakistan yang dikenali sebagai ISI (macam CIA) dan orang-orang di sini kebanyakkan ganas-ganas berlaka dengan senjata raifel tersandang, macam filem koboi pula

21.Akhirnya saya berpeluang masuk ke Afghanistan dengan bantuan pasukan perubatan Umno, kawasan yang dimaksudkan ialah Spin Boldak, kami bergerak secara konvoi dan kenderaan kami menggunakan bendera Indonesia atau Umno, ini disebabkan bendera Malaysia mempunyai jalur yang sama dengan bendera Amerika Syarikat

22.Perasaan anti Amerika sangat meluap ketika itu, melihat kami memakai bendera Indonesia membolehkan kami bertemu dengan ketua puak-puak Afghanistan tanpa sebarang masalah dan mereka melayan kami dengan baik memandangkan kebanyakkan mereka mengetahui bahawa Indonesia merupakan sebuah negara Islam yang besar

23.Di Afghanistan ini, saya lihat beribu-ribu pelarian Aghanistan, ada pelarian yang lari dari kubu kuat Taliban iaitu Kandahar di Afghanistan dengan berjalan kaki sambil memakan batu bata kerana terlalu lapar.

24.Macam-macam cerita saya dengar dari mereka, ada seorang lelaki hilang seluruh keluarga dan semua saudara maranya apabila kampung beliau terkena “Carpet Bombing” dari B-52 dan membunuh beratus-ratus orang dalam kampung itu


Gambar di atas ialah seorang kanak-kanak berusia 4 tahun yang cedera akibat perang dan dirawat oleh doktor tentera Malaysia. Habis lalat bersarang pada luka budak ini dan gambar kedua ialah kanak-kanak Afghanistan dalam khemah pelarian, mereka ini suka sangat bergambar dan agak teruja melihat penulis, ramai menyangka kami orang Mexico, hahaha

25.Di sini, saya juga melihat bertapa hipokrit dan bangsatnya Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu (PBB) melayan pelarian perang Islam, anda kenal “Ubat Biru”, iaitu sejenis cecair berwarna biru yang biasa kita pakai untuk mencuci luka semasa kecil dahulu.

26.Jika anda pelarian perang Afghanistan, anda akan diberi ubat cecair biru ini dan Panadol sebagai bekalan ubat anda, tidak kiralah anda ada ceret beret ke, demam kepialu ke, buasir ke tetapi hanya itu sahajalah ubat untuk anda.

27.Dalam berita CNN, mereka akan kata PBB datang untuk memberikan bantuan perubatan, kita di Malaysia, memang pujilah orang puteh ini kerana sanggup bantu orang Islam tetapi itulah, setakat bagi Panadol dan ubat biru sahaja (bukan betul-betul ikhlas pun)

28.Jadi jika kita lihat dalam TV atau akhbar, watak dan kelibat pasukan PBB di ada di mana sahaja padahal NGO dari negara Islam pun ada, cuma itulah propaganda barat, hanya PBB ditonjolkan dan kita di kampung menyumpah “Tidak ada ke negara Islam yang bantu”, sebenarnya ada, cuma NGO negara Islam ini tidak ditonjol dan tidak keluar dalam CNN

29.Seperkara lagi, semua penghantaran kotak bantuan makanan, perubatan dan bantuan lain contoh dari Malaysia, biasanya akan diserahkan kepada PBB.

30.PBB ini pulak memang “kurang ajar”, bantuan dari Malaysia tadi akan dikotakkan semula dengan logo PBB, jadi pelarian perang dari Afghanistan ini tidak tahu pun bahawa sebuah negara kecil dari Asia Tenggara ini ada membantu mereka.

31.Kerana itulah, pasukan bantuan Umno ini yang disokong pakar rawatan dari ATM datang dengan kotak-kotak bantuan yang siap dengan logo dan sticker bendera Malaysia untuk dihantar terus kepada mangsa pelarian.

32.Doktor dari Umno dan ATM akan memastikan, setiap pelarian perang yang sakit akan diberikan rawatan dengan sewajarnya, jika demam diberi ubat demam, jika buasir diberi ubat buasir, bukan ubat panadol untuk sakit ceret beret seperti yang dibuat oleh orang puteh PBB ini

33.PBB inilah yang sibuk menwar-warkan kepada dunia melalui CNN, bahawa mereka datang membantu pelarian Islam, begitulah propaganda barat dan orang Melayu pun terpengaruh dengan barat walaupun mereka menafikan.

Penulis bersama dua bekas pejuang Mujahidin yang pernah berperang dengan Soviet Union, mereka kini sudah tua

Saya bersama seorang bekas tentera komunis Afghanistan, sekarang menjadi ketua puak tetapi lepas itu turut menjadi pelarian perang

34.Hipokrit segelintir bangsa Melayu ini, mengaku kononnya bersimpati dengan perjuangan dan penderitaan umat Islam yang lain tetapi terus menerus menggunakan barangan buatan barat dan makan di McDonald, malah dari kecil mengajar anak mencintai budaya barat dengan membawa mereka ke McDonald dan masih terus menerus menggunakan produk barat, musim memboikot produk (kalau bercakap pasal Islam, pum pang, pum pang tetapi realitinya jauh dari memahami apa itu Islam) barat atau yahudi dibuat secara bermusim dan bukan terus menerus (kononnya boikot barat tetapi terus menerus terus hanyut dengan racun barat, contohnya lepak di TGI Friday dan mengalakkan anak-anak menjadi penyanyi)
35.Negara Islam lain seperti Malaysia juga memberi bantuan dan mendirikan kem-kem pelarian di bawah kelolaan mereka sendiri tetapi mereka ini menghadapi pelbagai rintangan serta sentiasa di tekan dan diganggu oleh “Mat Salleh dan Minah Salleh” keparat.

36.Berada di sempadan Afghanistan memang hiba dan gerun, mangsa perang sampai ke khemah setiap masa dan askar-askar serta unit tentera dan pengawal berkuda Pashtun dari Pakistan mengawal pintu sempadan dengan ketat.

37.Saya perhatikan ramai mangsa pelarian yang menggunakan sepatut yang mahal, kaum wanita ada yang memakai kasut Christian Dior dan Vicci, mungkin ehsan dan derma dari masyarakat barat di Eropah yang sudah sebati menggunakan jenama itu, macam orang Malaysia pakai kasut BATA.

38.Hampir setiap hari saya menyaksikan pesawat B-52 terbang untuk mengebom sasaran di Afghanistan, bunyinya amat mengerunkan, ia terbang tinggi nun jauh disebalik awam tanpa dapat dilihat dengan mata kasar tetapi enjinnya seolah-olah berada di belakang cuping kita.

39.Ledakan bom dari bandar Kandahar yang menjadi sasaran, meraung merempuh muka saya dengan suara yang amat mengerunkan, saya tidak pasti adakah ianya bunyi dari ledakan bom yang digugurkan oleh pesawat B-52 tadi atau tujahan api dari roket-roket Katyusha.

40.Akhirnya selepas puas berada di Afghanistan, tim saya yang terdiri dari tiga orang ini mengambil keputusan untuk balik ke Quetta, saya rindukan nasi briyani Pakistan di Quetta kerana di Chaman, restoran sukar dicari dan kami cuma makan roti Nan keras macam kulit tayar lori dan minum dalam bekas tangki minyak hitam Castrol

Ini bukan bilik hotel tetapi merupakan sebuah warung, yang kelakarnya tidak ada meja makan kecuali pangkin dan minuman dihidang dalam tin minyak hitam kerana tidak cukup jug air . Kalau anda bukan jenis lasak dan tidak kuat mental, tak payahlah pergi ke kawasan macam ini, siksaaaaaa

41.Selepas tiba di Quetta, malang menghampiri kami, pasukan perisikan Pakistan yang dikenali sebagai Inter Service Intelligence (ISI) berjaya mengesan peranan kami. Mereka menyoal siasat kawan saya (ketika ini saya berada di restoran hotel untuk menikmati daging kambing panggang yang dimasak dengan daun pudina, perghhh sedap tidak terkata, tidak sama macam daging kambing kat Malaysia)

42.Habis semua komputer peribadi kami dan bagasi diselongkar.

43.Kami bertegang urat menyatakan bahawa kami adalah DOKTOR, akhirnya mungkin kerana letih melayan kami, dua pegawai risik ISI ini memberi kami tempoh 24 jam untuk keluar dari Quetta jika tidak mereka akan mendakwa kami, sebagai perisik asing.

44.Selepas diberitahu, hukuman ke atas perisik asing adalah penjara dan rotan serta tembak, kami mengambil keputusan untuk keluar dari Quetta tetapi sebenarnya, kami ada projek lain, kami hendak ke Islamabad (saja nak tengok ibunegara Pakistan) sebelum bergerak ke Penshawar (Sebuah lagi bandar sempadan yang terletak beratus kilometer dari Quetta).

45.Oh Ya, sebelum itu, pegawai ISI tadi sempat menanyakan kawan saya mengenai Malaysia dan menyatakan kekaguman mereka terhadap kepimpinan Perdana Menteri Malaysia ketika itu iaitu Tun Dr Mahathir Mohamad.

46.Mereka respek kami kerana berjaya menyelinap masuk ke sempadan dan duduk selama satu minggu lebih tanpa dapat dikesan dan yang paling utama, mereka sebenarnya memberi peluang kepada kami kerana mereka amat menyukai Mahathir

Telefon satelit yang saya gunakan, ini bukan di Afghanistan tetapi di sebuah negara lain dalam kejadian yang lain (tidak ada kena mengena dengan perang Taliban)

47.Balik di Malaysia, semua orang kagum dan saya dinaikkan pangkat walaupun bos bengang kerana saya MISSING IN ACTION selama dua minggu (Ada bawa satelit phone tapi leceh nak pakai pasal susah nak cari kedudukan satelit di orbit, lagi pun sebelum pakai, kena bukak kepak tranceiver dia dan ini menarik perhatian orangramai).

48.Ingatan saya, kalau nak tengok perang, pastikan mental dan fizikal anda kuat kerana melihat penderitaan mangsa-mangsa perang terutama anak-anak akan menyebabkan anda tertekan yang amat sangat, lagi pun kehidupan masa perang sangatlah sukar

49.Jadi kita di Malaysia ini, bersyukurlah atas nikmat yang kita ada, ambillah peluang dari keamanan yang wujud dalam negara ini untuk menimba ilmu dan buat duit.

50.Seorang pakar perubatan dari sebuah NGO Malaysia terpaksa dihantar pulang kerana mengalami tekanan mental akibat tidak tahan melihat keadaan mangsa perang dan beliau adalah lelaki, yaaa, lelaki pun kena tekanan mental dan kalau perempuan, entahlah, agaknya kering air mata dan terus kena histeria nak balik Malaysia hahahaha

51.Bercakap pasal perang, walaupun Malaysia ini aman tetapi sesekali itu belajarlah hidup secara susah, manalah tauuuu kannn…..

Bersama dengan menteri petrolium Afghanistan (kabinet kerajaan Taliban), memang sempoi orangnya dan selalu melepak bersama kami

KRISIS AFGHANISTAN SECARA ASAS – NAK TAHU LEBIH LANJUT CARILAH SENDIRI
-
Veteran Mujahidin dan rakyat Aghanistan atau Pakistan tidak pernah mendengar nama
Osama Laden sebelum ini, mereka sendiri menganggap Osama merupakan pengintip (Bila saya balik Malaysia, saya tengok ramai orang pakai t-shirt Osama, saya geleng kepala…

CIA mudah menipu umat Islam hanya dengan mewujudkan watak palsu yang konon-kononya wira Islam. Sebenarnya ramai umat Islam yang disesatkan dan ditwist pemikiran mereka oleh tokoh-tokoh Islam yang diwujudkan oleh pihak musuh dengan tujuan hendak memecah belahkan umat)

-Hampir semua panglima perang Islam dari medan tempur Chennya, Russia sampailah ke Palestin, habis dikesan dan berjaya dibunuh Barat dan kuncu-kuncu dajal serta zionis tetapi Osama sampai sekarang terselamat, pelik tak???

-Musuh Islam menghancurkan kita dengan Islam juga, ingat, Barat tidak pernah mengalahkan Islam melalui Perang Salib, akhirnya Islam tertewas dengan perpecahan dari dalam macam PAS dan UMNO

-Tunggulah negara ini tergadai, barulah tahu korang semua dah kena tipu hidup-hidup dan sudah termasuk ke dalam fitnah Dajal

-Semasa saya di Chaman, saya berbual dengan Menteri Petroleum Afghanistan (kerajaan Taliban), entah betul atau tidak mamat ini menteri kerana Afghanistan tidak pernah ada kerajaan atau kabinet dan menteri dilantik sesuka hati.

-Beliau mendedahkan rancangan Amerika secara terpeinci melalui penguasaan minyak, jadi apa yang anda baca dalam laman-laman web konspirasi tentang krisis di Afganistan, saya merupakan antara orang yang awal-awal tahu tentang matlamat sebenar dunia barat.

-Taliban merupakan organisasi tajaan Pakistan. Dahulu, mereka memiliki pesawat pejuang dan helikopter perang, dipercayai juruterbang pesawat-pesawat ini dikemudi oleh askar rahsia ISI atau pilot Pakistan sendiri

-Pakistan terpaksa tunduk dengan Amerika Syarikat kerana bimbang dikaitkan dengan keganasan yang akan mengakibatkan AS mungkin menyerang negara itu seperti yang terjadi ke atas Iraq.

-Saya suka Pakistan, mereka ROCK dan sempoi, kambing Pakistan juga sedapppppppp, antara ayat yang popular ialah “You’re my Muslim brother” dan kerana ayat inilah juga ramai askar Pakistan yang kena sembelih di Somalia.

Dipetik dari infoperang.

Salam Ukhuwah..~

Solat Sunat Tahiyyatul Masjid


Solat Sunat Tahiyyatul Masjid merupakan solat sunat yang didirikan ketika memasuki sesebuah masjid sebaiknya sebelum duduk.

Solat ini amat digalakkan dan seseorang itu digalakkan melakukan sunat Tahiyyatul Masjid walaupun ketika kutbah Jumaat sedang dibacakan pada hari Jumaat. Hadis Jabir bin Abdullah r.a katanya: Ketika Nabi s.a.w. sedang berkhutbah pada hari Jumaat, datanglah seorang lelaki.

Rasulullah s.a.w bertanya kepadanya: Adakah engkau telah mendirikan sembahyang Tahiyyatulmasjid, Wahai Polan!
Orang itu menjawab: Belum!

Rasulullah s.a.w bersabda: Bangun dan sembahyanglah! (Sahih Muslim)


Tertib Tahiyyatul Masjid

Bila seseorang jemaah hendak masuk sesebuah masjid disunatkan membaca doa, yang bermaksud "Ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, bukakanlah pintu-pintu rahmat dan restu-Mu"

Niat

Lafaz niat solat Tahiyyatul Masjid adalah, yang ertinya "Sahaja aku solat sunat Tahiyyatul Masjid dua rakaat kerana Allah Ta'ala "

Hadis Berkaitan

Dari Abu Qatadah r.a. berkata, bahawasanya Rasulullah s.a.w bersabda: "Kalau sekiranya salah satu di antara kalian masuk ke dalam masjid maka dilarang untuk duduk di dalamnya sebelum mengerjakan solat dua rakaat (solat Tahiyatul Masjid) [2]

Hadis Jabir bin Abdullah r.a katanya: "Nabi berhutang denganku. Lalu baginda membayarnya lebih daripada hutang baginda itu. Seterusnya aku memasuki masjid, lalu baginda berkata kepadaku: Sembahyanglah dua rakaat!" [3]

Hadis Kaab bin Malik r.a:

Kebiasaannya Rasulullah s.a.w kembali dari musafir pada waktu siang hari iaitu pada waktu Dhuha. Apabila kembali, baginda terus menuju ke masjid dan selepas mendirikan sembahyang dua rakaat baginda pun duduk [4]

Imam Malik berpendapat dan berpegang bahawa larangan mengerjakan solat selepas menunaikan solat Asar lebih keras daripada suruhan mengerjakan solat tahiyat masjid. Dengan demikian, beliau melarang penuntut-penuntutnya mengerjakan solat tahiyat masjid sekiranya mereka masuk ke masjid di antara waktu asar dan Maghrib. [5]
[sunting]Pendapat Imam Malik

Pada suatu hari Imam Malik masuk ke masjid selepas Asar di Masjid Nabawi dan terus duduk tanpa terlebih melakukan solat tahiyat masjid. Ketika beliau hendak duduk, seorang budak menyuruhnya mendirikan solat tahiyat masjid. Imam Malik segera bangun dan menunaikan solat tahiyat masjid.

Apabila selesai mengerjakan solat dua rakaat itu, penuntutnya bertanya sama ada pendapat dan pegangannya sudah berubah. Beliau menyatakan pendapatnya tidak berubah, tetapi beliau melakukan solat sunat ketika itu kerana takutkan Allah menggolongkan dirinya dalam golongan mereka yang ingkar pada ayat Quran Dan apabila dikatakan kepada mereka (yang ingkar): Taatlah dan kerjakanlah sembahyang, mereka enggan mengerjakannya. (al-Mursalat 77:48) [6]
[sunting]Permasalahan Mengenai Solat Sunat Tahiyyatul Masjid

Seorang jemaah sampai ke masjid pada waktu Zuhur dan bilal sedang melaungkan azan Zuhur, dan jemaah tersebut belum menunaikan solat Tahiyyatul Masjid. Dalam keadaan ini, apabila masuk waktu solat Zuhur, jemaah tersebut mempunyai dilema sama ada untuk menunaikan solat Tahiyyatul Masjid ataupun Solat Sunat Rawatib. Dalam keadaan ini, Islam mensyariatkan bahawa solat yang lebih berhak ke atas jemaah tersebut pada waktu itu adalah solat sunat Rawatib Zuhur dan bukannya solat sunat Tahiyatul masjid. Dengan mendirikan Rawatib Qabliyyah Zuhur, ulama mengira sudah memadai dan mendapat fadilat sunat Tahiyatul Masjid.

Dipetik dari Utusan Malaysia.

Salam Ukhuwah..~