Bacaan Popular

Selasa, 25 September 2012

Tidak Halal Seseorang Bercakap Dan Mentafsir Kitab Allah Jika Tidak Arif Bahasa ArabKini di zaman sains dan teknologi kita lihat ramai orang Islam atau pun bukan Islam yang bukan ahli, terutamanya politikus yang ghairah mentafsir dan mengaitkan sesuatu isu dan peristiwa semasa dengan Al Quran dan Hadith.

Para ulama banyak membahaskan syarat-syarat tafsir al-Quran sebelum di tafsirkannya seperti al-Suyuti melalui kitabnya, al-Itqan Fi Ulum al-Quran, Syeikh Ibn Taimiyah dengan Mukadimah Fi Usul al-Tafsir, Ibn al-Qayyim dengan al-Tibyan Fi Aqsam al-Quran, al-Zarkasyi dengan al-Burhan, al-Zurqani dengan Manahil al-Irfan dan ramai lagi ulama.


Syarat syarat mufassir dan adab-adabnya.

* Keikhlasan.

* Iktikad yang sahih.

* Sejahtera daripada amalan dan iktikad bidaah.

* Bertaubat dan sentiasa kembali kepada Allah.

* Sentiasa berwaspada daripada terjebak mengikut hawa nafsu.Para Ulama juga menegaskan bahawa sesiapa yang ingin mengaitkan sesuatu isu atau peristiwa dengan mengguna mana-mana ayat ayat Al Quran dan Hadith perlu mempunyai pelbagai ilmu antaranya, Ilmu lughah seperti kata Mujahid: Tidak halal bagi seseorang yang beriman dengan Allah dan Hari Akhirat bercakap tentang kitab Allah s.w.t. jika tidak arif / tahu dengan bahasa Arab.

Maka sesiapa yang cuba mentafsirkan sesuatu kejadian yang berlaku di hadapan nya dengan di kaitkan dengan beberapa ayat-ayat al Quran dan Hadith sedangkan dia tidak mempunyai ilmu saperti yang tersebut adalah melakukan bida'ah dan berdosa.


Antara ilmu bahasa itu :

* Nahu.

* Tasrif atau Sarf.

* Istiqaq sama ada istiqaq besar atau kecil.

* Balaghah iaitu bayan ma'ani dan badi'.

* Usuluddin.

* Usul fiqh.

* Asbab al-Nuzul

- sebab-sebab diturunkan ayat.

* Nasikh dan mansukh.

* Ilmu Fikah.

* Ilmu Hadith

* Ilmu Qiraat.

* Ilmu al-Mauhibah
.  Al-Zarkasyi dalam al-Burhan berkata: "Ketahuilah bahawa tidak tercapai kefahaman makna wahyu dan nyata segala sir-sirnya sedangkan dalam hatinya terdapat unsur bida'ah, takabbur, hawa nafsu, cinta dunia atau yang kekal melakukan maksiat, atau tidak tahqiq iman atau daif tahqiq atau bergantung kepada pendapat mufassir tanpa ilmu atau kembali kepada akalnya. Ini semua adalah hijab / terdinding daripada tafsir.''

* Ilmu Sirah.

* Ilmu Tarikh al-Adyan (agama). Ini terutamanya agama-agama samawi antaranya Yahudi, Masihi dan juga agama lain. Suka ditambah di sini ilmu-ilmu moden seperti mukjizat al-Quran mengikut sains dan lain-lain lagi.


Disyaratkan juga ahli tafsir menjauhkan perkara-perkara ini:

* Tanpa ilmu dan tidak mencukupi syarat-syarat ahli tafsir.

* Membincangkan perkara yang berada di dalam ilmu Allah semata-mata.

* Mengikut hawa nafsu.

* Tafsir ayat-ayat dengan makna yang tidak boleh ditanggungnya.

* Tafsir secara pasti seperti kehendak Allah daripada ayat ini begini-begini.

Syeikh al-Islam Ibn Taimiyah dalam Mukadimah Fi Usul al-Tafsir halaman 83, memberi peringatan kepada golongan yang berpaling daripada tafsir al-Sahabat dan al-Tabiin tegasnya, "Sesiapa yang berpaling daripada mazhab-mazhab sahabat dan al-Tabiin, sedangkan tafsir mereka bercanggah daripada yang demikian itu, sebenarnya dia tersilap dan juga ahli bida'ah.

kredit: Amri el Wahab


Salam Ukhuwah..~

Tiada ulasan:

Catat Ulasan