Bacaan Popular

Ahad, 1 September 2013

Nikah Mut'ahIslam amat menitikberatkan kesucian institusi kekeluargaan melalui konsep perkahwinan yang dapat memelihara kehormatan, hak-hak kaum wanita, nasab keturunan dan membanteras budaya jahiliah seperti pengamalan seks bebas serta pelacuran.

Namun, kehadiran fahaman Syiah yang sering dikaitkan sebagai salah satu aliran mazhab dalam Islam telah menggugat institusi kekeluargaan serta mencemar kehormatan kaum wanita yang dilayan tidak ubah seperti pelacur jalanan dengan menghalalkan nikah mut’ah (kontrak).

Apa itu nikah mut’ah? Ia adalah satu proses di mana seorang lelaki menikahi seorang wanita dengan bayaran tertentu untuk jangka waktu tertentu.

Pernikahan ini berakhir apabila berakhirnya tempoh tersebut tanpa perlu adanya perceraian. Juga tiada kewajipan memberi nafkah dan tempat tinggal kepada isteri serta tiada waris-mewarisi di antara keduanya apabila salah seorang meninggal dunia sebelum berakhirnya tempoh pernikahan.

Pernikahan ini juga tidak mensyaratkan adanya saksi dan tidak disyaratkan mendapatkan keizinan wali. Status wanita yang melakukan nikah mut’ah ini sama dengan wanita sewaan atau hamba abdi.

Menurut ajaran Syiah, nikah mut’ah ini merupakan satu perkara yang boleh menentukan keimanan penganutnya. Menolak konsep nikahmut’ah ini menyebabkan seseorang itu menjadi kafir atau murtad. Lihatlah riwayat palsu yang dinamakan atas Imam Ja’afar al-Sadiq seperti yang termaktub dalam kitab-kitab mereka. Ja’afar al-Sadiq berkata:

Bukan daripada kalangan kami orang yang tidak mempercayairaj’ah (kebangkitan semula para imam sebelum kiamat untuk menghukum orang yang menentang dan memusuhi Ahlul Bait) dan tidak menganggap halal mut’ah kita. (Rujuk Man Laa Yahdhuruhu al-Faqih, jil. 3, ms. 458)


Daripada Imam Ja’afar al-Sadiq lagi:

Bahwa mut’ah adalah sebahagian daripada agamaku dan agama nenek moyangku. Barang siapa yang mengamalkannya, bererti dia telah mengamalkan agama kami. Dan yang mengingkarinya bererti (dia telah) mengingkari agama kami. Bahkan, dia boleh dianggap beragama dengan selain agama kami. Anak yang dilahirkan menerusi perkahwinan mut’ah ini lebih utama daripada anak yang dilahirkan melalui nikah yang tetap. Dan orang yang mengingkari nikah mut’ah, maka dia kafir dan murtad. (Rujuk Minhajul Qashidin karya Fathullah al-Kasyani, ms. 356)

Bukan sekadar anak yang lahir hasil pernikahan kontrak ini dianggap lebih mulia berbanding anak yang lahir daripada pernikahan tetap, nikah mut’ah ini turut menjanjikan ganjaran pahala yang besar oleh ALLAH.

Abu Abdillah (Ja’afar al-Sadiq) pernah ditanya: “Apakah nikahmut’ah itu memiliki pahala?” Maka, beliau menjawab: “Bila dia mengharapkan wajah ALLAH (ikhlas), maka tidaklah dia membicarakan keutamaan nikah tersebut kecuali ALLAH menulis baginya satu kebaikan. Apabila dia mula mendekatinya, maka ALLAH ampuni dosanya. Apabila dia telah mandi (iaitu mandi wajib setelah berjimak ketika nikah mut’ah), maka ALLAH ampuni dosanya sebanyak air yang mengalir pada rambutnya.” (Rujuk Man Laa Yahdhuruhu al-Faqih, jil. 3, ms. 366)

Pernikahan secara mut’ah ini tidak memerlukan majlis-majlis rasmi sebagaimana majlis perkahwinan yang biasa kita lihat. Memadailah ia dilakukan berduaan tanpa saksi mahupun keizinan wali. Setelah itu, pasangan tersebut dibenarkan untuk melakukan persetubuhan sebagaimana suami isteri yang sah.

Ja’afar al-Sadiq pernah ditanya seseorang: “Apa yang aku katakan kepada dia (wanita yang akan dinikahkan) bila aku telah berduaan dengannya?” Maka, beliau menjawab: “Engkau katakan: ‘Aku bernikah dengan­mu secara mut’ah berdasarkan kitabullah dan sunnah Nabi-NYA, namun engkau tidak mendapat warisan daripadaku dan tidak pula memberikan warisan apapun kepadaku selama sehari atau setahun dengan upah senilai dirham demikian dan demikian.’ Engkau sebutkan jumlah upah yang telah disepakati sama ada sedikit mahupun banyak.” Apabila wanita tersebut mengatakan: “Ya” bererti dia telah redha dan halal bagi lelaki tersebut untuk menggaulinya. (Rujuk al-Kulaini, Al-Furu’ Minal Kafi, jil. 5, ms. 455)

Ja’afar al-Sadiq berkata:

Tidak mengapa bernikah dengan seorang wanita yang masih perawan bilamana dia redha walaupun tanpa izin kedua orang tuanya. (Rujuk at-Thusi di dalam Tahdzibul Ahkam, jil. 7, ms. 254)

Nilai mahar atau mas kahwin yang perlu dibayar adalah berdasarkan persetujuan pasangan tersebut. Bahkan menurut ajaran Syiah, ia boleh dibayar dengan hanya segenggam makanan seperti gandum atau buah kurma.

Hal ini telah diriwayatkan daripada Abu Ja’afar dan anaknya Ja’afar iaitu (nilai upah nikah mut’ah adalah) sebanyak satu dirham atau lebih, (ataupun) gandum, makanan ruji, tepung gandum atau kurma sebanyak satu tapak tangan. (Rujuk Al-Furu’ Minal Kafi, jil. 5, ms. 457)

Nikah mut’ah ini bukan sekadar memberi keringanan kepada pengamalnya dengan nilai mas kahwin yang begitu murah, malah tempoh perkahwinan tersebut juga bergantung pada apa yang telah dipersetujui oleh pasangan tersebut seperti setahun, sebulan atau sehari. Bahkan, ia boleh berada dalam tempoh amat singkat iaitu sekadar sekali persetubuhan.

Diriwayatkan daripada Abu Hassan Ali bin Muhammad al-Jawad bahawa beliau pernah ditanya tentang tempoh minimum jangka waktu mut’ah. Apakah diperbolehkan mut’ah dengan kesepakatan jangka waktu sekali persetubuhan? Beliau menjawab: “Ya, tidak mengapa tetapi setelah selesai hendaklah memalingkan muka dan tidak memandang lagi (kepada wanita itu).” (Rujuk Al-Furu’ Minal Kafi, jil. 5, ms. 460)

Islam membataskan seorang lelaki hanya boleh memiliki empat isteri dalam satu-satu masa, namun nikah mut’ah Syiah ini membenarkan penganutnya bernikah dengan ramai wanita tanpa batasan. Diriwayatkan daripada Ja’afar al-Sadiq bahawa dia berkata:

Berkahwinlah dengan mereka secara mut’ah walaupun sehingga 1000 orang kerana mereka itu termasuk di antara wanita yang disewakan. (Rujuk Tahdzibul Ahkam, jil. 7, ms. 259)

Konsep nikah mut’ah ini turut membenarkan seseorang itu untuk bernikah dengan wanita yang sama beberapa kali. Diriwayatkan daripada Imam Ja’afar al-Sadiq yang berkata:

Tidak mengapa. Seseorang boleh melakukan mut’ah dengan seseorang wanita seberapa banyak yang di­kehendakinya. (RujukAl-Furu’ Minal Kafi, jil. 5, ms. 460)
Untuk lebih memudahkan lagi proses nikah mut’ah, lelaki Syiah tidak perlu menyelidiki status wanita yang ingin dinikahi itu, sama ada sudah bersuami atau masih perawan. Daripada Aban bin Taghlab yang berkata:

“Aku bertanya pada Abu Abdullah bahawa aku sedang berada di sebatang jalan lalu aku ternampak seorang wanita cantik dan aku takut sekiranya dia telah bersuami atau barangkali dia adalah seorang pelacur.” Beliau menjawab: “Ini bukan urusanmu, percayalah kepada pengakuannya.” (Rujuk Al-Furu’ Minal Kafi, jil. 5, ms. 462)

Bahkan, kemudahan untuk melakukan nikah mut’ah ini tidak terhenti setakat itu. Di dalam kitab-kitab Syiah yang lain, penganutnya dibenarkan untuk bernikah secara mut’ah dengan wanita beragama Kristian, Yahudi, Majusi dan penganut agama lain. Bukan sekadar itu, penganut Syiah juga membenarkan perbuatan meminjamkan kemaluan seperti menyerahkan isteri atau ibunya kepada lelaki lain.

Sayid Hussain al-Musawi seorang tokoh ulama Syiah yang telah bertaubat dan kembali kepada fahaman Ahli Sunnah Wal Jamaah menceritakan tentang amalan meminjamkan kemaluan di sisi penganut Syiah. Menurut beliau:

Jika seseorang lelaki hendak bermusafir, dia meninggalkan isterinya kepada jirannya, kawannya atau kepada sesiapa sahaja yang dipilihnya. Dia membenarkan orang tersebut untuk membuat apa sahaja yang dia suka (kepada isterinya itu) selama dia berada dalam musafir. Alasannya sangat jelas iaitu agar si suami berasa tenang hingga isterinya tidak melakukan zina selama dia ditinggalkan. Jika salah seorang datang sebagai tetamu dan sebagai usaha untuk memuliakan tetamu, maka tuan rumah akan meminjamkan isterinya kepada tetamu tersebut selama dia tinggal di rumahnya. (Rujuk Lillahi Tsumma Li at-Tarikh dalamedisi terjemahanMengapa Saya Keluar Dari Syi’ah, Pustaka al-Kautsar, ms. 61-62)

Di dalam buku yang sama, Sayid Hussain al-Musawi turut memaparkan fatwa pelik yang dikeluarkan oleh pengarang kitabal-Muraja’at (edisi terjemahan dengan tajuk Dialog Sunnah - Syi’ah), Sayid Abdul Husain Syarafuddin al-Musawi.

Seorang pemuda yang sedang belajar jurusan perubatan di London telah mengadu masalah untuk mencari pasangan hidup di sana kerana dia tidak boleh bernikah dengan penganut Kristian mahupun Yahudi.

Malah, dia juga gagal mencari pasangan Muslimah untuk bernikah walaupun secara mut’ah. Hanya perbuatan zina sahaja yang dilihat akan dapat mengeluarkan pemuda tersebut daripada masalah yang dihadapinya. Maka, Sayid Abdul Husain Syarafuddin al-Musawi pun berkata:

Sesungguhnya keadaanmu betul-betul darurat. Namun aku ingat, aku pernah membaca satu riwayat daripada Ja’afar al-Sadiq jika datang seorang lelaki yang sering bermusafir, sementara dia tidak dapat ditemani oleh isterinya serta tidak boleh melakukan nikah mut’ah di sebuah negara yang dikunjunginya, sehingga dia merasakan penderitaan sebagaimana yang kamu rasakan, maka Abu Abdillah (Ja’afar al-Sadiq) berkata kepadanya: “Maka kahwinilah lelaki.” Inilah jawapan atas pertanyaanmu. (Rujuk Lillahi Tsumma Li at-Tarikh, ms. 69-70)

Beginilah caranya Syiah menghalalkan perbuatan homoseksual yang keji. Sungguh memalukan fatwa daripada pengarang al-Muraja’at yang masyhur ini. Seterusnya penganut Syiah turut dibenarkan untuk bernikah mut’ah dengan kanak-kanak perempuan dalam lingkungan umur 10 tahun.

Abu Ja’afar telah ditanya tentang umur minimum wanita yang boleh dilakukan mut’ah. Beliau menjawab: “Iaitu kanak-kanak yang tidak tertipu.” Berkata perawi, aku pun bertanya: “Semoga ALLAH mendamaikan engkau. Berapakah umur minimum wanita yang tidak tertipu?” Beliau menjawab: “10 tahun.” (Rujuk Al-Furu’ Minal Kafi, jil. 5, ms. 463)

Pemimpin revolusi Iran iaitu Imam Khomeini berpendapat dibenarkan untuk melakukan nikah mut’ah sekalipun dengan anak kecil yang masih menyusu. Dia berkata:

Tidak mengapa melakukan mut’ah dengan anak yang masih menyusu melalui pelukan, himpitan paha (meletakkan zakar di antara dua pahanya) dan ciuman. (Rujuk Tahrir al-Wasilah, jil. 2, ms. 241)

Beginilah martabat seorang wanita di sisi ajaran Syiah yang tidak ubah seperti pelacur jalanan yang dijadikan objek pemuas hawa nafsu kaum lelaki. Apa yang lebih memburukkan lagi keadaan, wanita yang dinikahi secara mut’ah ini tidak berhak mewarisi apa jua harta daripada pasangan lelakinya. Menurut Ayatullah Ali al-Sistani:

Nikah mut’ah tidak mengakibatkan hubungan warisan di antara suami dan isteri. Dan jika mereka berdua sepakat, berlakunya kesepakatan itu masih dipermasalahkan. Tetapi, jangan sampai mengabaikan asas berhati-hati dalam hal ini. (Rujuk Minhajus Salihin, jil. 3, ms. 80)

Pihak lelaki juga tidak diwajibkan untuk memberi sebarang bentuk nafkah kepada pasangannya mahupun zuriat yang dilahirkan hasil daripada pernikahan mut’ah tersebut. Ayatullah Ali al-Sistani berkata:

Lelaki yang bernikah secara mut’ah dengan seorang wanita tidak wajib untuk memberi nafkah kepada isteri mut’ahnya walaupun dia sedang hamil hasil perbuatannya. Suami tidak wajib menginap di tempat isterinya kecuali telah disepakati pada akad mut’ah atau akad lain yang mengikat. (RujukMinhajus Salihin, jil. 3, ms. 80)

Adakah layak dikatakan konsep nikah mut’ah sebegini rupa dianggap sebagai satu ajaran yang menepati al-Quran dan sunnah Rasulullah? Sungguh mengaibkan untuk meletakkan sistem perkahwinan sejelik ini sebagai sesuatu yang bersumber daripada wahyu.

Pada zaman awal kedatangan Islam, nikah mut’ah sememangnya dibenarkan:

Daripada Jabir bin ‘Abdullah dan Salamah bin al-Akwa’, keduanya berkata: “Kami berada dalam suatu pasukan (tentara dalam peperangan), lalu utusan Rasulullah datang kepada kami dan mengatakan: ‘“Sesungguhnya telah diizinkan bagi kamu untuk bernikah mut’ah, maka bernikahlah secara mut’ah.” - Hadis riwayat Imam al-Bukhari di dalam Shahihnya.

Menurut Imam Al-Muzani yang berkata:

Telah sah bahawa nikah mut’ah pernah dibenarkan pada awal-awal Islam. Kemudian datang hadis-hadis yang sahih bahawa nikah tersebut tidak diperbolehkan lagi. Kesepakatan ulama telah menyatakan keharaman nikah tersebut. (Rujuk Imam al-Nawawi, Syarh Sahih Muslim)


Ini sebagaimana sabda Baginda s.a.w:

Wahai manusia! Sesungguhnya aku duhulu pernah mengizin­kan kamu untuk melakukan nikah mut’ah. Namun sekarang ALLAH telah mengharamkan nikah tersebut sampai hari kiamat. - Hadis riwayat Imam Muslim di dalam Shahihnya.

Namun begitu, konsep nikah mut’ah pada zaman tersebut sama sekali tidak menyerupai amalan golongan Syiah kini. Nikahmut’ah pada masa itu hanya dibenarkan bagi mereka yang berada dalam keadaan musafir yang lama kerana peperangan.

Dalam situasi tersebut, mereka terpaksa hidup membujang atau tidak dapat melakukan hubungan kelamin dalam jangka waktu yang agak lama. Ini kerana isteri tidak turut serta bersama mereka.

Situasi sebegini amat menyeksakan bagi sesetengah umat Islam pada masa tersebut kerana mereka masih berada dalam tempoh peralihan dari zaman jahiliah kepada Islam.

Perzinaan pada masa jahiliah merupakan satu perkara biasa yang diamalkan secara meluas. Tahap keimanan di kalangan para sahabat pada masa itu berbeza kekuatannya.

Ada yang kuat dan ada juga yang agak lemah. Dikhuatiri bagi yang lemah imannya akan terjerumus semula dalam perbuatan zina sebagaimana ketika zaman jahiliah. Maka, sebagai alternatif, Rasulullah membenarkan nikah mut’ah pada masa itu.

Dapatlah kita fahami bahawa dihalalkan nikah mut’ah pada zaman awal kedatangan Islam adalah ketika keadaan darurat atau terpaksa, bukannya dalam situasi senang-lenang untuk memuaskan nafsu sebagaimana amalan golongan Syiah. Hal ini dapat kita perhatikan dalam sebuah riwayat daripada Abu Jamrah yang berkata:

Aku mendengar Ibnu Abbas ditanya tentang bernikah dengan perempuan secara mut’ah lalu beliau membolehkannya. Maka, maula (hamba) beliau berkata kepadanya: “Sesungguhnya yang demikian itu hanya dalam keadaan yang terpaksa dan saat jumlah wanita sedikit atau sepertinya.” Maka, Ibnu Abbas menjawab: “Benar.” - Hadis riwayat Imam al-Bukhari di dalam Shahihnya.

Tambahan pula, nikah mut’ah pada zaman itu perlu memenuhi syarat sah akad nikah seperti memerlukan keizinan wali, perlunya dua orang saksi dan adanya mas kahwin. Setelah selesai tempohnya, wanita tersebut perlu memastikan bahawa dia tidak hamil sebelum melakukan nikah mut’ah yang lain.

Sekiranya hamil, maka anak itu akan dinasabkan kepada bapanya iaitu pasangan wanita dalam nikah mut’ah tersebut. Berkata Imam Ibu Athiyah:

Nikah mut’ah yang pernah dibenarkan adalah apabila seorang lelaki bernikah dengan wanita berserta dua orang saksi dan izin wali sampai batas waktu tertentu, hanya sahaja ia tanpa hak saling mewarisi antara keduanya, namun tetap harus dengan mahar atas kesepakatan keduanya. Dan apabila telah selesai tempoh masanya, maka dia tidak lagi mempunyai hak atas isterinya dan harusistibra rahimnya (mengosongkan rahim daripada janin dan boleh diketahui dengan datangnya haid atau setelah melahirkan anaknya), kerana anak yang lahir akan dinasabkan kepada pasangan lelakinya. Tetapi apabila tidak hamil, maka dia boleh bernikah dengan yang lainnya.

Pengharaman nikah mut’ah ini disepakati oleh ulama Ahli Sunnah Wal Jamaah kerana hukumnya telah dimansuhkan oleh Rasulullah sendiri menerusi beberapa hadis baginda. Al-Khathabi berkata:

Pengharaman mut’ah juga bersandarkan ijmak, kecuali sebahagian pengikut Syiah. Tetapi, ia tidak sesuai dengan dasar mereka yang mengembalikan perkara yang diperselisihkan kepada ‘Ali dan ahli baitnya. Sebagaimana yang telah dinukilkan daripada Ali melalui jalur yang sahih bahawa hukum nikah mut’ah telah mansukh (dihapuskan). (Rujuk Al-Hafidz Ibnu Hajar al-‘Asqalani, Fathul Baari)

Hadis yang dimaksudkan Imam al-Khathabi adalah daripada ‘Ali bin Abi Talib yang berkata kepada Ibnu Abbas:

Sesungguhnya Rasulullah melarang nikah mut’ah dan memakan daging khimar jinak pada waktu perang Khaibar. - Hadis riwayat Imam al-Bukhari di dalam Shahihnya.

Realitinya, nikah mut’ah ini hanya merendahkan martabat wanita dan menjadikan mereka seperti objek permainan seks kaum lelaki untuk kepuasan hawa nafsu mereka. Ia juga mencemar institusi kekeluargaan kerana semakin ramai anak yang tidak berbapa secara sah akan dilahirkan.

Bahkan, kemungkinan juga kerana terlalu kerap mengamalkan nikah mut’ah, para wanita tersebut tidak dapat mengenal pasti siapakah bapa sebenar kepada bayi mereka. Golongan wanita juga akan dibebankan dengan tanggungjawab yang lebih kerana mereka tidak akan menerima apa jua bentuk nafkah material daripada pasanganmut’ahnya. Senario ini diibaratkan seperti habis madu sepah dibuang.

Ketahuilah bahawa di antara kelompok Syiah yang menghalalkan nikah mut’ah ini adalah Syiah Imamiyah atau Ja’fariyah sebagaimana yang sedang giat disebarkan di beberapa buah negeri.

Tindakan tegas oleh pihak berkuasa amat dialu-alukan demi membendung tersebarnya kesesatan ajaran Syiah di negara ini yang telah menetapkan Ahli Sunnah Wal Jamaah sebagai aliran rasmi.

Pihak berkuasa juga perlu memperhebat usaha untuk menyebarkan bahan-bahan dakwah serta menganjurkan majlis-majlis penerangan tentang hakikat sebenar ajaran Syiah kepada semua umat Islam. Wallahu a‘lam.


kredit: Sinar Harian


Salam Ukhuwah..~

1 ulasan: