Bacaan Popular

Ahad, 2 Disember 2012

Syirik


Gambar sekadar hiasan sahaja


SYIRIK artinya: menyekutukan Allah SWT dalam peribadatan dengan salah satu makhluk-Nya (dengan selain Allah). 

PENYEBAB SYIRIK Ada beberapa faktor yang menyebabkan manusia terjerumus kepada syirik antara lain:

1.Pengagungan biasa (thobi'i) seperti: *Pengagungan seorang anak terhadap bapaknya (Qs.17:23,24) *Pengagungan terhadap Nabi dan Rasul (Qs.4:64 /24:63 /49:2-3) Pengagungan seperti ini dianjurkan,bahwa diwajibkan.

2. Pengagungan yang berlebihan sehingga sampai kepada pengkultusan (taqdis). Pengagungan seperti ini yang menyebabkan timbulnya syirik seperti pengagungan terhadap: * 'Ulama (Qs.71:21-23) 


MAKNA SYIRIK artinya: menyekutukan Allah SWT dalam peribadatan dengan salah satu makhluk-Nya (dengan selain Allah)

Mengikuti hawa nafsu (Qs.31:21/19:59/28:50/25:43/3:14). 

Sombong (Qs.43:51/40:56/79:17-20/2:258). 

Adanya para thogut yang menindas manusia dan tidak berhukum dengan apa yang diturunkan Allah (Qs.7:59,60/7:65,66/7:73,76/14:28,30/34:31-33)

BEBERAPA BENTUK SYIRIK: Sujud kepada berhala bukanlah satu-satunya bentuk syirik. Apabila kita kembali kepada Al-Qur'an kita akan tahu bahwa sujud kepada berhala adalah satu dari sekian banyak bentuk syirik. Di antara bentuk-bentuk syirik tersebut adalah: 

1. Mendapatkan diri kepada selain Allah SWT, iaitu mendekatkan diri kepada sesuatu benda dengan berkeyakinan bahwa benda tersebut dapat mendekatkan diri sipelakunya kepada Allah SWT (Qs.39:3). 

2. Memohon pertolongan (syafa'at) (Qs.10:18/39:43,44). 

3. Cinta (mahabbah) dan wala'(loyalitas).Wala'seorang mu'min wajib ditujukan hanya kepada Allah, Rasul dan orang-orang beriman (mu'minun) (Qs.5:55,57) dan tidak boleh (haram) ditunjukan kepada:

 a. Yahudi dan masrani (Qs.5:51). 

b. Orang-orang kafir lainnya (Qs.9:23). 

c. Orang-orang yang menentang dienullah (Qs.58:22). 

d. Orang-orang yang mengejek dienullah (Qs.5:57). Seorang mu'min tidak boleh (haram) mencintai sesuatu melebihi cintanya kepada Allah (Qs.2:165/9:24). Siapa xang memberikan wala'Nya kepada selain Allah, Rasul dan orang-orang mu'min atau mencintai sesuatu melebihi cintanya kepada Allah berarti syirik. 

4. Syirik dalam ketaatan dan ikutan : 

a. Mengikuti selain apa yang diturunkan Allah (Qs.7:3). 

b. Mengikuti hukum yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram (Qs.9:31/16:35/42:21/4:65). 

c. Syirik riya' (Qs.18:110). 

PENGARUH SYIRIK Ada beberapa pengaruh negatif yang di sebabkan oleh syirik antara lain: 

1. Memadamkan cahaya fitrah. Manusia dilahirkan keadaan fitrah,suci dan bertauhid. Maka seorang yang melakukan syirik berarti ia telah memadamkan cahaya fitrah dan ketauhidannya. 

2. Mematikan tuntunan jiwa yang suci. Jiwa yang bertauhid tidak akan tenggelam dalam lumpur hawa nafsu. Ia akan selalu melihat ke alam yang tinggi. Namun jiwa yang telah dilumuri ole syirik akan jatuh kejurang kehinaan (Qs.22:31). 

3. Menghilangkan perasaan 'Izzah (kemuliaan) dan melibatkan pelakunya dalam perbudakan yang hina. 'izzah itu kepunyaan Allah, Rasul dan Ora ng-orang beriman (Qs.63:8). Seseorang yang tidak beriman dia tidak punya 'izzah dan tidak akan pernah tahu dan merasakannya, bahkan menjadi budak dunia,syahwat dan hawa nafsu yang hina dina (Qs.47:12). 

4. Menggugurkan amal sholeh (Qs.39:65). 

5. Kekal dalam neraka (Qs.4:116-121). Demikiamlah Allah terangkan ayat-ayatnya tentang syirik, semoga kita dijauhkan dengan syirik, amiiinnnn....

kredit: rakangroup


Salam Ukhuwah..~

Tiada ulasan:

Catat Ulasan